دانلود پایان نامه:ارایه یک مدل احتمالی برای مکان­یابی تسهیلات قابل تخریب …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : صنایع

گرایش : سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان : ارایه یک مدل احتمالی برای مکان­یابی تسهیلات قابل تخریب در شرایط وقوع سوانح طبیعی پیش­بینی نشده

ادامه خواندن دانلود پایان نامه:ارایه یک مدل احتمالی برای مکان­یابی تسهیلات قابل تخریب …

دانلود پایان نامه ارشد:ارایه مدلی جدید برای مساله مکان‌یابی-تخصیص پیوسته …

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : ارایه مدلی جدید برای مساله مکان یابی-تخصیص پیوسته  فازی

ادامه خواندن دانلود پایان نامه ارشد:ارایه مدلی جدید برای مساله مکان‌یابی-تخصیص پیوسته …

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:انتخاب سبد سرمایه با استفاده از ماشین …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : صنایع

گرایش :مهندسی مالی

عنوان : انتخاب سبد سرمایه با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و خوشه بندی

ادامه خواندن دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:انتخاب سبد سرمایه با استفاده از ماشین …