۰ تا ۱۰۰ آزمایشگاه را از ما بخواهید

علمینوگستر شرکتی در مورد تامین لوازم آزمایشگاهی و مواد شیمیاییه. با در نظر گرفتن اینکه کیفیت , دقت و قیمت از مهمترین پارامترها در مورد لوازم آزمایشگاهی و مواد شیمیاییه, تموم تلاش خود رو بکار بسته ایم تا نیازای آزمایشگاهای کشور رو با در نظر گرفتن حساسیت محققان , محققان و داروسازان گرامی با محدودیتای […]