پایان نامه مهارت خودآگاهی/:حل مساله اجتماعی

حل مساله اجتماعی و روانشناسی بالینی در زمینه روانشناسی بالینی، مشاوره و سلامت ( حل مساله اجتماعی ) به عنوان مهمترین واژه برای این پدیده بکار می رود ( دی زوریلاونزو[۱] ، ۱۹۸۲ ) و لغت اجتماعی بدین معنا نیست که مطالعه حل مساله را به نوع بخصوصی از مساله محدود کند، بلکه در جهت […]

پایان نامه تعهدات وکیل و موکل:اوصاف عقد وکالت  

عقد عهدی عقدیه که نتیجه مستقیم اون، تکلیف قانونی دو طرف یا یکطرف عقده. ( همون، ص ۴۹۵ )                                                                                                                       پس با در نظر گرفتن این تعاریف، عقد وکالت، عقدی اذنیه نه عهدی. و اثر اصلی عقد وکالت اذن و اختیاره. یعنی اذن اثر مستقیم عقد وکالته نه تعهد. و در نتیجه این تفویض اختیار، دو […]

پایان نامه جرایم اینترنتی:-تعریف مجازات

در مورد تعریف ارائه شده باید اقرار کرد که علمای حقوق در گرفتن حقیقتی از مجازات وتعریف  واقعی و اصطلاحی اون توجه خاصی مبذول نداشتن به چه دلیل در تعریف مجازات باید جنبه های جور واجور اون مطمح نظر قرار گیرد: اول اینکهً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی داره .  پس اولین نکته در بیان تعریف […]

پایان نامه جرایم زیست محیطی//اهتمام اسلام به فضای سبز

  از حضرت امام جعفر صادق ( علیه السلام) مأثوره: « لا یطیب السکنی الّا بثلاث، الهواء الطیّب و الماء الغزیر العذب، و الأرض الخواره»؛ زندگی بدون گرفتن سه عامل حیاتی گوارا نیس: هوای پاک و تمیز، آب فراوون و گوارا، زمین حاصل خیز و قابل کشت و زرع. خدا تموم عناصر اساسی لازم زندگی […]

پایان نامه خرابی معابر و جاده ها:قاعده اتلاف

حمل نفی بر نهی، یعنی مقصود از لاضرر و لاضرار، حرام بودن ضرر زدن به دیگرونه (یعنی حکم تکلیفی نه حکم وضعی). نفی ضرر غیر متدارک، یعنی ضرری که جبران نشده باشه، در اسلام وجود نداره. براساس این دیدگاه نفی به حال خودش باقیه. «لاضرر و لا ضرار» به این معناست که هرکی به دیگری […]

پایان نامه قانون حمایت خانواده-:انواع صلاحیت محاکم

بند اول-دو جنبه حق و تکلیف داشتن صلاحیت دادگاه جنبه حق بودن صلاحیت دادگاه: اون مقدار اختیاریه که محاکم واسه رسیدگی و قطع و فصل دعاوی دارن. اصل ۱۵۹ قانون اساسی: منبع رسمی تظلمات و شکایات دادگستریه. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت اونا، به شرط حکم قانونه. اصل ۳۴ قانون اساسی: ” دادخواهی حق […]

پایان نامه رضایت مجنی علیه//تعریف شاکی خصوصی

گفتار دوم-مقایسه شاکی خصوصی با مدعی خصوصی فردی که واسه شکایت به مراجع قضایی مراجعه می کنه اگه مورد شکایت اون از «حق الناس» یا مردم عادی باشه، دعوی اون دعوی خصوصیه. اما اگه از جمله «حق الله» یا دعاوی با جنبه الهی و غیر خصوصی که بیشتر بحث زیان جامعه مطرح باشه، دعوی اون […]

پایان نامه رضایت مجنی علیه//تعریف مجازات

تعریف مجازات در لغت و اصطلاح مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است[۱] در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه کیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل می‌شود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیرقابل‌تفکیک است و درواقع رنج و تعب است که […]

پایان نامه بازاریابی و توسعه فروش:تعریف مدیریت استراتژیک

  مراحل مدیریت هدف دار پروسه مدیریت هدف دار شامل سه مرحله می شه تدوین روش هدف دار ها: مقصود از تدوین روش هدف دار اینه که ماموریت شرکت تعیین شه، شناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان رو تهدید می کنن یا فرصت هایی رو به وجود می بیارن، شناسایی نقاط قوت و ضعف […]

پایان نامه بازاریابی و توسعه فروش:بازاریابی چیست؟

۲-۳-۳- تعریف مدیریت روند : برنامه ریزی . سازماندهی . کارگزینی . هدایت و رهبری. کنترل استفاده بهینه : کار آیی + تاثیر = بهره وری منابع : نیروی انسانی. پول و پله و سرمایه وسرمایه ای. تکنولوژی و ….. درجهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده : اهداف ذینفعا ذینفعای سازمان: سهامداران (مالکین) مشتریان(ارباب […]