دیجی همکار : فروشگاه آنلاین دوربین مداربسته و تجهیزات حفاظتی

فروشگاه اینترنتی دیجی‌همکار (Digihamkar) بزرگ‌ ترین فراهم کننده سیستم ها و دوربین های مداربسته امنیتی حرفه ای  و تجهیزات حفاظتی در کشور است. ما مفتخریم که بیشترین قابلیت انتخاب انواع دوربین های مدار بسته امنیتی موجود را برای شما فراهم آوردیم. تمام مشتریان ما اعم از کسب و کارهای کوچک و بزرگ، سازمان ها، آموزشگاه […]

برنامه ریزی مالی، کارکنان بانک

مشتری حق انتخاب دارد اما همین فرد در نقش ارباب رجوع برای مراجعه به سایر سازمانها وموسسات حق انتخاب گزینش  ندارد.واغلب مجبور است که به آن موسسه خاص مراجعه کند. ویژگی فوق یعنی حق انتخاب باعث می شود که موسسه ای چون بانک برای جذب مشتری با سایر موسسات رقیب به رقابت بپردازد و در […]

فعالیت های بازاریابی، طبقه بندی مشتریان

بازاریابی نیز چون دیگر فعالیت های انسانی، تابع فلسفه ای از فلسفه های گوناگون است. در واقع سازمان هایی که فعالیت های بازاریابی را به اجرا در می آورند، از دیدگاه رقابتی ۵ دیدگاه مختلف دارند که متعاقباً به آنها اشاره می کنیم دیدگاه مبتنی بر تولید دیدگاه مبتنی بر تولید یکی از قدیمی ترین […]

بازاریابی و درک نیاز های مشتریان

  بسیاری از مردم اشتباهاً واژه بازاریابی را فروش و انجام تبلیغات جهت ترغیب به خرید معنی می کنند. چنانچه کل بازاریابی را به یک کوه یخ تشبیه کنیم فروش بخش کوچکی است که در رأس آن قرار دارد و قسمت اعظم شاید بیش از ۹۰ درصد آن در زیر آب مخفی است. باید توجه […]

اثر بخشی مدارس، محیط بیرونی

   تعاریف عملیاتی:سبک رهبری سازمان مدار: در پژوهش حاضر سبک رهبری سازمان مدارعبارت از نمره ای است که از مقیاس لوتانز[۳](۱۹۸۵) به دست می آید (الوانی،۱۳۷۸).سبک رهبری انسان مدار: در پژوهش حاضر سبک رهبری انسان مدار عبارت از نمره ای است که از مقیاس لوتانز(۱۹۸۵) به دست می آید (الوانی،۱۳۷۸).جو مدرسه : در این پژوهش جو […]

مفاهیم و اصطلاحات، تعریف سبک رهبری

بین سبک رهبری مدیران وجو مدرسه با اثر بخشی مدارس رابطه ی معنادار وجود دارد. سبک رهبری مدیران و جو مدرسه می تواند اثر بخشی مدارس را پیش بینی نماید. بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشی مدارس رابطه ی معنادار وجود دارد. ابعاد جو مدرسه می تواند اثر بخشی مدارس راپیش بینی نماید. تعریف […]

سبک های رهبری مدیران، اثر بخشی مدارس

سبک و نوع رهبری تحت تاثیر متغیرهای  تشکیل دهنده ی  موقعیتی است که رهبری در آن اعمال می شود . از متغیرهای موقعیتی مهم که در امور رهبری تاثیر فراوان دارد می توان شخصیت رهبر و مدیر ، نوع رابطه بین اعضای گروه ،نوع مشاغل و جو سازمانی را ذکر کرد . این متغیرها مربوط […]

مفاهیم و اصطلاحات، تعریف سبک رهبری

ابعاد جو مدرسه می تواند اثر بخشی مدارس راپیش بینی نماید. تعریف مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده:تعریف مفهومی تعریف سبک رهبریسبک رهبری : سبک رهبری عبارت است از الگوی رفتاری که فرد هنگام هدایت فعالیت های زیر دستان سازمان از خود شان می دهد (علاقه بند، ۱۳۷۹).سبک رهبری سازمان مدار:الگوی رفتاری که در آن مدیر […]