رشته حسابداری

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سهم سپرده بانک ملی …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی   واحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی    پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی ) عنوان: بررسی عوامل موثر بر افزایش سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار بهار 1394     (در فایل […]

توسط مدیر سایت، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه تعیین اولویت و رتبه بندی ترجیحات مشتریان در انتخاب …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت عنوان:تعیین اولویت و رتبه بندی ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک های خصوصی و نیمه خصوصی در شهر شیراز (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از […]

توسط مدیر سایت، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه تعیین اولویت و رتبه بندی ترجیحات مشتریان در انتخاب …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی عنوان:تعیین اولویت و رتبه بندی ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک های خصوصی و نیمه خصوصی در شهر شیراز (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام […]

توسط مدیر سایت، قبل