رشته مدیریت

پایان نامه بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC  در شرکت …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات کرمانشاهگروه مدیریت اجراییپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ( M.A )گرایش استراتژیک  عنوان:بهینه سازی سیستم تدارکات بر اساس BSC  در شرکت پاکشو   سال تحصیلی: 1392  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد […]

توسط مدیر سایت، قبل
رشته حسابداری

پایان نامه بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداریمرکز بهشهرپایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته حسابداری  بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی فروردین ماه 1394برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت […]

توسط مدیر سایت، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در پیاده­سازی موفقیت آمیز سیستم …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت پردیس بین المللی ارس شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در پیاده­سازی موفقیت آمیز سیستم ERP در پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته  MBA اسفند 1392  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی […]

توسط مدیر سایت، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشکده تهران غربپایان نامهبرای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته  مدیریت بازرگانیگروه بین المللعنوان پایان نامه :تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)   تیر 94 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی […]

توسط مدیر سایت، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در پیاده­سازی موفقیت آمیز سیستم …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  پردیس بین المللی ارسعنوانشناسایی عوامل کلیدی مؤثر در پیاده­سازی موفقیت آمیز سیستم ERP در پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعاتاسفند 1392 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما […]

توسط مدیر سایت، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر سفارشی سازی خدمات بر رضایت، اعتماد و وفاداری …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی مدیریت بازرگانیپایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی       گرایش: بین الملل   عنوان :تاثیر سفارشی سازی خدمات بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان شعب بانک ملی شهرستان لنگرود  زمستان 1393 برای […]

توسط مدیر سایت، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه پیام نور دانشکده تهران غربپایان نامهبرای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته  مدیریت بازرگانیگروه بین المللعنوان پایان نامه :تاثیر مولفه های برند سازی درایجاد اعتماد به برند (مطالعه موردی: صنعت پوشاک)تیر 94 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت […]

توسط مدیر سایت، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر سفارشی سازی خدمات بر رضایت، اعتماد و وفاداری …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداریگروه آموزشی مدیریت بازرگانیپایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی       گرایش: بین الملل عنوان :تاثیر سفارشی سازی خدمات بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان شعب بانک ملی شهرستان لنگرودزمستان 1393 برای […]

توسط مدیر سایت، قبل