رشته مدیریت

پایان نامه تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامیواحد سمناندانشکده علوم انسانیپایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی- گرایش مالیعنوانتدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی آذر 93 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از متن پایان […]

توسط مدیر سایت، قبل
رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر فرایند انتقال …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه پیام نوردانشکده مدیریت و اقتصادواحد تهران غربپایان نامهبرای دریافت مدرک کارشناسی ارشدرشته مدیریت اجراییشناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر فرایند انتقال تکنولوژی در صنایع لبنی تهرانآذر 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)تکه هایی از […]

توسط مدیر سایت، قبل
مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر متقابل شاخه های گل بریده رز …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:گل های زینتی

عنوان:بررسی اثر متقابل شاخه های گل بریده رز و مریم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ماندگاری و دوام عمر پس از برداشت آن ها در محلول گلجایی

(بیشتر…)

توسط مدیر سایت، قبل
مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی اثر سطوح مختلف دور آبیاری …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی اثر سطوح مختلف دور آبیاری و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا

(بیشتر…)

توسط مدیر سایت، قبل