پایان نامه رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک جمهوری …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت                                           دانشگاه آزاد اسلامی                                               واحد رشتدانشکده مدیریت وحسابداریگروه آموزشی مدیریت بازرگانیپایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی      گرایش :بازرگانی داخلی عنوان:رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران   بهمن 1393  (در فایل دانلودی نام نویسنده و […]

پایان نامه نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت   دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتدانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریتپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “ M.A “گرایش مدیریت بازرگانیعنوان:نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان گیلانتابستان 1394 (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد […]

پایان نامه رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک جمهوری …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت   دانشگاه آزاد اسلامی                                               واحد رشتدانشکده مدیریت وحسابداریگروه آموزشی مدیریت بازرگانیپایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی      گرایش :بازرگانی داخلیعنوان:رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایرانبهمن 1393  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما […]

پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان­های خصوصی( مطالعه موردی …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات شاهروددانشکده علوم انسانیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک     عنوان پایان نامه:    تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان­های خصوصی( مطالعه موردی بانک انصار شعب غرب تهران)                                                                                                       بهمن ماه 1393                     […]

پایان نامه تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات فارس   دانشکده علوم پایه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc “ رشته: مدیریت صنعتی     گرایش: تولید عنوان: تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش بر کارآیی کارکنان شعب بانک ملی شرق فارس سال تحصیلی: 94-1393 (در فایل […]

پایان نامه  تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان­های خصوصی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات شاهروددانشکده علوم انسانیپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک     عنوان پایان نامه:    تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان­های خصوصی( مطالعه موردی بانک انصار شعب غرب تهران) بهمن ماه 1393  (در […]

پایان نامه تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم و تحقیقات فارس  دانشکده علوم پایه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc “ رشته: مدیریت صنعتی     گرایش: تولید عنوان: تاثیر پیاده سازی نظام چهار مرحله ای مدیریت دانش بر کارآیی کارکنان شعب بانک ملی شرق فارسسال تحصیلی: 94-1393 (در فایل […]

پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت اجرایی (M.A)

گرایش :استراتژیک

عنوان : بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردکارکنان (مطالعه موردی مرکزآموزش علمی – کاربردی شهرستان میاندوآب)

(بیشتر…)

پایان نامه: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک فرودگاه …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :تشکیلات و روش ها

عنوان : بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

(بیشتر…)