اثبات دعوی در نظام تفتیشی//پایان نامه درباره حقوق متهم

برخلاف نظام قضاوت اتهامی که جایگاهی واسه تحقیق کیفری نبود در نظام قضاوت تفتیشی تحقیقات مقدماتی به سرعت گسترش یافت. اما این تحقیقات بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و حق دفاع متهم رو به کمترین حد ممکن کاهش می داد. چون دلایل در غیاب متهم جمع بیاری می شد در حالی که ایشون بعضی وقتا از این اقدام بی اطلاع بود. سزار بکاریا در تقبیح اتهام های پنهونی بیان می داره : «اینجور رسمی آدمیان رو دو رو و ریاکار بار می آورد … کیست که بتونه در برابر تهمت ،وقتی به نیرومندترین سپر بیدادگری یعنی پنهانکاری مجهز هستن از خود دفاع کنه»(بکاریا، ۱۳۸۵: ۴۸).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین قضاوت کیفری و اسناد بین المللی