ارزش ویژه برند-پایان نامه ارزش برند شرکت

یه سری از داراییا و تعهدات پیوند یافته با یه برند، اون نام و سمبلیه که موجب افزایش و یا کاهش ارزش حاصل از یه محصول یا خدمت واسه یه شرکت و یا مشتریان اون شرکت می شه. (Buil et al,2008) برند تنها یه نام یا لوگو که واسه تفاوت اجناس از رقبایشان استفاده می شه، نیس. بلکه برند یه سری از تداعی هاست که واسه جلب رضایت مشتریان در زمینه های وظیفه ای و عاطفی استفاده میشه. پس ارزش خاص یه برند، دارایی مهمی واسه سازمانه.