استفاده از خدمات الکترونیکی/:پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

 

امروزه خیلی از بانکا در سطح جهان خدمات خود رو به صورت الکترونیکی ارائه میدن و با یکدست شدن اقتصاد جهانی، کشور ما هم تحت اثر قرار می گیره، از این رو در دراز مدت چاره ای جز الکترونیکی شدن بانکا نداریم. از سویی بخش در حال رشدی از مشتریائی بوجود اومده ان که فهم تکنولوژیکی دارن و سهولت سیستمای پخش خدمت بر اساس تکنولوژی رو نسبت به ارائه این خدمات از راه کارکنان بانک بهتر می دونن(کارجالوتو و همکاران، ۲۰۰۹).

جواب گویی به نیاز مشتریان با بافت سنتی بانکای کشور سخته و ایجاد زمینه و در اختیار گرفتن فناوری مناسب الزامیه. کندی و ندیده گرفتن این بازار فضای مناسبی واسه شرکتا و مؤسسات غیر بانکی بوجود میاره تا با ارائه خدمات خود در حد توان سهم بزرگی از فعالیتای مالی رو از اون خود کنن(سرمدسعیدی، ۱۳۸۹).

بررسیای انجام شده نشون میده که حدود ۵٠ درصد از سرمایه گذاری در کار و کاسبی آمریکاییا صرف فناوری اطلاعات و به کار گیری تکنولوژیای جدید واسه ارائه خدمات می شه(هانگ و همکاران، ۲۰۱۰).

به کار گیری فناوری اطلاعات به وسیله بانکا هم واسه بهتر شدن ارائه خدمات در سراسر دنیا در حال زیاد شدنه. با به کار گیری سیستمای ارتباطات از راه دور و فناوری اطلاعات، یه بانک می تونه خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه دهد و امکان انجام مبادلات بانکی رو به صورت تعاملی واسه مشتریان جفت و جور کنه(کامپیو و هیگینز، ۲۰۰۵).

ارائه خدمات الکترونیک باعث کاهش مشکلات ورود رقبا به این صحنه شده. در مقایسه با هزینه ایجاد یه شعبه سنتی که حدود ٢۵ تا ٣٠ میلیون دلاره امروزه رقبا می تونن با ایجاد یه بانک اینترنتی با هزینه کمتر از ۱۰۰۰۰۰دلار و با هزینه نگهد اری سایت حدود ۵/۲ میلیون  دلار واسه ۵۰۰۰۰ حساب به ارائه خدمات بانکی بپردازند. پیش بینیای موجود نشون دهنده رشد استفاده کنندگان از اینترنت در بانکداری از تعداد ۶/۶ میلیون نفر در سال ١٩٩٨ به ٣٢ میلیون نفر در سال ٢٠٠٣ه. این از یه سو نشون دهنده همه گیر شدن بانکداری الکترونیکی و از طرف دیگه روشن کننده رشد رو به رشد این حرکت در چند سال آینده س(نیکبخش تهرانی و آذرصابری، ۱۳۸۵).

از نظر آیزن قصد مشتریان واسه به کار گیری بانکداری الکترونیکی، علاقه شخصی فرد در به کار گیری سیستمهای ارائه شده واسه تعاملات بانکیه(کاظمی و بقیه، ۱۳۸۹). به بیان دیگه انگیزه شخص در حسی از برنامه آگاهانه اشه که تلاش می کنه تا از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده کنه(ژائو و همکاران، ۲۰۱۰).

تعدادی از معاملات تجارت الکترونیک نشون میدن که قصد مشتریان واسه به کار گماردن تعاملات آنلاین یه پیش بینی کننده قوی انتظارات واقعی مشتریان در تعاملات تجارت الکترونیکه(کاظمی و بقیه، ۱۳۸۹). در واقع تمایل رفتاری یا قصد استفاده، اندازه احتمال به کار گیری سیستم به وسیله فرده(سید جوادین و یزدانی، ۱۳۸۴).

– Lu

– Wang

– Garr

– Karjaluoto

– Hong