اصل آزادی اراده طرفین//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز

دو طرف قرارداده های تجاری بین ­المللی ممکنه آزادانه قانون حاکم بر قراردادشون رو انتخاب کنن. نقش اراده از اونقدر قدرت اجرایی برخورداره که دو طرف یه قرارداد بازرگانی  بین ­المللی این امکان و اختیار رو پیدا می­کنن که حقوق قابل اجرا رو خود تعیین کرده و یا بااراده­های خود صلاحیت دادگاهی خارجی رو جهت حل اختلاف خود موردقبول بذارن. با در نظر گرفتن اصل آزادی قراردادی که در بیشتر سیستم­های حقوقی مورد قبول می­باشه، به دو طرف قراردادی این اختیار داده شده که در متن قرارداد، قانون حاکم بر قرارداد رو تعیین کنن.

این قانون به دو طرف اجازه می­دهد که قانونی رو که به نظر اون­ها واسه قراردادشون مناسب­تر می­باشه رو انتخاب کنن.این قانون می­تونه قانون کشورای اصلی هر کدوم از دو طرف و یا حتی قانون کشور سوم بی­طرفی هم باشه. در خیلی از مواقع بعضی از قوانین به دلیل اعتباری که به دست می­بیارن به عنوان قانون حاکم انتخاب می­گردند، مانند قانون کشتیرانی و بیمه انگلستان؛ چراکه این قوانین از جمله قدیمی­ترین قوانین در این مورد می­باشن. بازرگانان باید رژیم حقوقی­ای رو انتخاب کنن که به اون­ها اطمینان و پیش بینی­ای  با در نظر گرفتن تفسیر و اجبار قراردادی که اون­ها منعقد کرده­ان رو می­دهد؛ مخصوصا در جایی که اون قرارداده ها از شکل­های استانداردی  بهره مند هستن.

 

در نتیجه دو طرف خبره آزادند که بدون توجه به رابطه اون به قراردادی خاص، حقوق قراردادی­ای رو انتخاب کنن که به بهترین وجه نیازشون رو برطرف می­کنه. از این واسه اگه یه حقوق قضایی­خاص از هر نظام دیگری واسه اون­ها جذاب­ تر باشه، پس ممکنه که اون قانون عادتا انتخاب شه. اینجور موفقیتی مفاهیم غیرمستقیم اقتصادی مهمی رو دربر داره، همونجوری که اون بازار بیشتری واسه وکلایی که در این  بخش حقوقی خاص آموزش دیده­ان رو به ارمغان می­آورد. هم اینکه ممکنه اینجور موفقیتی وجود بازاری بین ­المللی رو واسه قرارداده هایی که در اون وکلا و دولت­ها بتونن به رقابت بپردازند رو رو کنه.

 

شاید بشه اولین و مهم­ترین اصل در حقوق قرارداده های تجاری بین ­المللی رو اصل حاکمیت اراده دونست، چون که این اصل از زمان های قدیم مورد توجه نظام­های حقوقی جور واجور بوده، و با کمی مطالعه و تورق در سیاه س­های حقوقی می­بینیم که این اصل مبنای ریشه ای خیلی از اعمال حقوقی در عالم اعتبارات می­باشه که با گذشت هر چی بیشتر زمان و توجه هر چی بیشتر جهانیان به مسائلی مثل فردیت و اومانیسم این اصل هم بیشتر روش زوم شده؛

 

البته عده­ای فکر می کنند که محدوده این استقلال در قرارداده های بین ­المللی باید دوباره در کشورای پیشرفته جهت مستثنی کردن مسائل عمومی و در کشورای درحال پیشرفت جهت شامل کردن مسائل عمومی مورد آزمایش واقع شه. نتیجه پایانی هر دوی این تغییرات برابر هستش: مقررات فراملی بازرگانی موثرتر  و پیشرفت اقتصادی سودمندتر. در هردوی کشورای پیشرفته و در حال پیشرفت استقلال کامل در قرارداده های بین ­المللی باید بر مبنای مسائلی باشن که به غیر از این روش به وسیله حقوق خصوصی حاکمیت پیدا کنن.

– Gilles, Cuniberti, 2014, The International Market for Contracts The Most Attractive Contract Laws, Law Working Paper Series, Paper Number 2014-02, P.3.

– مجتهدی، محمدرضا، ۱۳۸۳،تاثیر واژگان بازرگانی بین ­المللی بر حقوق قابل اجرا در بیع بین ­المللی  و وجود حقوقی اونا،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،۶۶،ص۹۴.

– کریمی، عباس، مظفری، مصطفی، ۱۳۹۰، تاثیر قرارداده های نمونه(استاندارد)در واسه رسیدن به وحدت حقوقی  در معاملات بین المللی، دو فصل نامه بررسیای حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی)،۲،ص۲۷.

– فرهنگ، منوچهر، ۱۳۶۸، ترجمه ای از جنبه های حقوقی تجارت خارجی به جمع آوری اتاق بازرگانی بین المللی و مرکز تجارت بین المللی، (آنکتاد-گات)،چاپ اول،تهران،انتشارات کمیته ایرونی اتاق بازرگانی  بین المللی،ص۱۵

– Nicole, Kornet,2013, The Interpretation and Fairness of Standardized Terms: Certainty and Predictability under the CESL and the CISG Compared, MAASTRICHT EUROPEAN PRIVATE LAW INSTITUTE,WORKING PAPER No. 2013/8, p.3.

– Gilles, Cuniberti,2014, The International Market for Contracts The Most Attractive Contract Laws, Law Working Paper Series, Paper Number 2014-02, P.3.