الگوی حل مسئله//پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

الگوهای حل مسئله در آموزش بر مبنای ایده های جون دیویی (۱۹۱۶) شکل گرفته ان. در میان همه کمک های اون به آموزش وپرورش، طرفداری اون از برنامه تحصیلی بر مبنای مسائل اهمیت خاصی داره. ازنظر اون مسئله عبارت از هر موردیه که باعث ایجاد شک و دودلی شه. دیویی می گوید مسئله ای که بتونه به عنوان یه موضوع موردمطالعه مهم باشه، باید دو ملاک دقیق و جدی رو در برگیرد: اول اون مسئله باید واسه فرهنگ مهم باشه و دوم باید واسه علم آموز هم مهم بوده و به اون مربوط باشه. (دونالدسی،۱۳۷۹: ۳۲۲)

 

۲-۱-۷- ساختار الگوی حل مسئله

مراحل اجرای الگوی حل مسئله به ترتیب زیر می باشه:

الف- طرح مسئله یا بازنمایی مشکل

مسئله رو از راه های مختلفی می توان تو ذهن شاگردان درست کرد. انتخاب مسئله مناسب واسه شروع تدریس یکی از مهم ترین مراحل انجام کار به حساب میاد. اگه مسئله توجه شاگردان رو به خود جلب نکنه یا واسه اونا به اندازه کافی تحریک کننده نباشه. کاربرد این الگو بسیار مشکل می شه.

ب -جمع بیاری اطلاعات:

شاگرد پس از مواجه شدن با مسئله و تعریف اون باید با کمک و هدایت معلم به دنبال اطلاعات دلخواه بورد. منابع جمع آوری اطلاعات باید ازنظر علمی معتبر باشه.

ج- ساختن فرضیه:

منظور از فرضیه سازی پیش بینی راه حل های احتمالی و حدسی واسه حل مسئله س

د- آزمایش فرضیه

فرضیه حدسیه که براساس اطلاعات قبلی و دلایل موجود در برخورد با دنیای خارج تو ذهن شاگرد، شکل می گیرد. به این ترتیب در بیشتر موارد، فرضیه راه حل پایانی حساب نمی شه. واسه قبول یا رد فرضیه باید اون رو بیازماییم.

هـ نتیجه گیری

روند حل مسئله باید به نتیجه گیری منتهی شه. بدون نتیجه گیری مسئله حل نمیشه. پایه این الگو اون هستش که شاگرد مشکلی رو که با اون مواجه می شه طوری قابل قبول واسه خود حل کنه و مفاهیم تازه ای رو یاد بگیره. (شعبانی،۱۳۹۳پاییز: ۲۹۶ تا ۲۹۹)