انگیزش در حل مسئله//پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

فرض کنین که یاد گرفتن دستور زبون فارسی رو واسه اینکه دراین باره امتحانی در پیش داره یاد بگیره. گسترده دیگری که واسه نوشتن داستان به یادگیری دستور نیاز داره، اون رو می آموزد. هر دو، مفاهیم مربوط به دستور زبون رو یاد می گیرند؛ اما به احتمال زیاد دومی بیشتر یا عمیق تر از اولی یاد می گیره. این سال ها پیش، به وسیله جون دیویی مطرح شده. اون راه و روش تلاش پایه رو موردانتقاد قرار می دهد و می گوید که تدریس باید به راه و روش علاقه پایه حرکت کنه. این نظریه بارها در تحقیق های تجربی مورد تأیید قرارگرفته س. فراگیران علاقه مند به موضوع درسی، تفکر و اندیشه زیاد در اون می پردازند و به طور عمیق درگیر یادگیری در اون موضوع می شن. رابطه موضوع یادگیری به زمینه قبلی رابطه به زندگی روزمره، ایجاد احساس نیاز و نظایر اون می تونه انگیزه رو بر مبنای علاقه زیاد کنه.

  • انگیزه بر مبنای خودکارآمدی

خودکار اومدی به قضاوت فرد در توانایی و توانایی اون در به انجام رسوندن یه کار گفته می شه. با اینکه منابع زیادی واسه چگونگی و شکل گیری خود مفید بودن هست اما می توان گفت در کل خودکارآمدی از تعبیر، تفسیر کارکرد خود، کارکرد بقیه، آزمایش بقیه از کارکرد فرد و وضعیت فیزیولوژیکی ایجاد می شه.

وقتی گسترده در کار یادگیری یه جور پیشرفت رو درک و اون رو قبول کنه، در این صورت انگیزه در اون بالا می رود. اگه بقیه کارکرد فرد رو مورد تأیید بذارن یا اون رو به عنوان الگوی راه حل مؤثر قبول داشته باشن، در این صورت اندازه خود مفید بودن در فرد مزبور بالا می رود. نظریه خودکارآمدی بر این اصل استواره که وقتی که فرد خود رو در انجام کاری توانا ببینه، در کار یادگیری اعتماد بیشتری پیدا می کنه. نظریه خودکارآمدی بیشتر به روند پردازش اطلاعات فعال و عمیق مربوط می شه. فراگیران با خودکارآمدی بالاتر، به خوبی می تونن مواد آموزشی یا موضوعات درسی رو بفهمن. اگه فراگیران بتونن خودکارآمدی خود رو زیاد کنن، موفقیت اون ها در یادگیری حل مسئله بیشتر می شه؛ پس واسه رسیدن به حل مسئله موفقیت آمیز باید روش های افزایش خودکارآمدی هم، به فراگیران آموخته شن، یا در موقعیت هایی قرار گیرند که بتونن اندازه خودکارآمدی رو بالاتر ببرن.

  • انگیزه بر مبنای اسناد