اهداف مدارس هوشمند:/پایان نامه درباره مدارس هوشمند

– تأکید بر مهارتای تفکر و تحقیق

– تدریس علوم، اصول، ارزشا و زبون به کار گیری فناوریای نوین

– جفت و جور کردن شکل های جور واجور روش های نوین آموزشی جهت استعدادهای جور واجور، بر اساس بهرگیری از هوشای چندگانه

– جفت و جور کردن محیط آموزش-یادگیری و ادامه اون در داخل و خارج از مدرسه در چهار بخش زیر:

الف)برنامه درسی   ب) محتوای آموزشی و کمک آموزشی ج) روش تدریس  د) آزمایش و رتبه بندی

– جفت و جور کردن فضای مشارکت و افزایش حضور، پشتیبانی، مشارکت و تعامل دانش آموزان، معلمان و والدین و دیگه گروه های ذینفع در روند آموزش- یادگیری دانش آموزان

– همراه کردن کادر آموزشی و پرورشی مدارس و اولیاءء با روندهای نوین آموزشی بر اساس نیازمندیای جامعه علم بنیان

– تربیت نیروی انسانی متفکر  و توانا واسه ورود به میدانای بین المللی با تکیه بر هویت اسلامی- ایرونی

– پیشرفت علم زمینه ای، ذخیره اطلاعاتی و سرمایه فرهنگی نیروی انسانی مدرسه در ابعاد جورواجور اعتقادی، فرهنگی، علمی، آموزشی، پژوهشی و چیزای دیگه ای به جز اینا و برنامه ریزی براساس رسیدن به هدف تولید علم در کشور (کیندر، ۲۰۰۲: ۶۰).

نکته بسیار مهم در این نوع مدارس، تغییر روش یادگیری از راه بر اساس حافظه به روش بر اساس تفکر و خلاقیته. در همین زمینه باید مؤلفه های کلیدی مدارس هوشمند به شکلی متفاوت تعریف شده، و کارکردهای اونا در مقیاسی جدید توضیح داده بشه. در شکل زیر مؤلفه های کلیدی یه مدرسه هوشمند نشون داده شده (جک و همکاران، ۲۰۰۳: ۱۸).

روش های آموزش و یادگیری، مدیریت و ارتباطات با مؤسسات در مدارس هوشمند، لازمه به کار گیری لوازم و راه حلای فنیه. پس شبکه ای از رایانه ها که در اون بشه منابع رو به اشتراک گذاشت، یکی از اساسی ترین بخشای مدرسه هوشمنده. در مدرسه هوشمند، شبکه بخشای جور واجور مدرسه رو تحت پوشش قرار میده. این بخشا شامل دفاتر مدیر، کارکنان اداری، معلمان، کلاسای درس، کتابخونه و محل ورود و خروج علم آموزانه. پس توجه به امنیت  اینجور شبکه ای مهم و حیاتیه. امنیت شبکه چه در بعد پنهونی بودن و چه در بعد حفظ اطلاعات، باید با توجه با استانداردای لازم تعریف شه. نکته بسیار مهم اینه که مسئولیتا و وظایف هر کدوم از عوامل فوق با وظایف سنتی اونا که در مدارس عادی وجود دارن، فرق داره. یعنی فناوری استفاده شده در این مدارس، شکل این ارتباطات رو هم متفاوت می کنه. مثلا والدین می تونن در هر لحظه به صورت آنلاین از راه کامپیوتر خود، آخرین وضعیت تحصیلی بچه خود رو بدونن، و یا با دبیران اون تماس داشته باشن (میراسماعیلی، ۱۳۸۶: ۸۷).

 

– Kinder