اهداف مدیریت زنجیره تامین:/پایان نامه مدیریت زنجیره تامین سبز

اهداف اصلی:

  • تاکید بر برآورده ساختن مؤثر تقاضاهای مشتریان
  • افزایش سهم بازار و سود واسه همه سازمانای درگیر در زنجیره تامین

اهداف فرعی:

  • ایجاد توانایی پیشرفت اجناس جدید
  • دست کم کردن یه وقتی که یه محصول زنجیره تامین رو طی کرده و به دست مشتری پایانی می رسه.
  • بیشترین حد کردن انعطاف پذیری زنجیره تامین در برآورده کردن نیازای مشتریان

۲-۴- فرایندهای مدیریت زنجیره تامین

ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓته        ﺍﻧﺪ که ما اینجا به سه پروسه کلی اون می پردازیم:

مدیریت اطلاعات: امروزه نقش، اهمیت و جایگاه اطلاعات واسه همه کاملا معلومه. گردش مناسب و انتقال درست اطلاعات باعث می شه تا فرایندها مؤثرتر و کاراتر گشته و مدیریت اونا آسون تر شه. این نکته در بحث مدیریت اطلاعات در زنجیره، مدیریت سیستم  های اطلاعاتی و انتقال اطلاعات هم صحت داره. مدیریت اطلاعات هماهنگ و مناسب میان شرکا باعث می شه تا اثرات زیادی در سرعت، دقت، کیفیت و جنبه های دیگه وجود داشته باشه. مدیریت درست اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر در زنجیره می شه.

مدیریت لجستیک: در تحلیل سیستمای تولیدی، موضوع لجستیک بخش فیزیکی زنجیره تامین رو در بر میگیره. این بخش که کلیه فعالیتای فیزیکی از مرحله جفت و جور ماده خام تا محصول پایانی شامل فعالیتای حمل و نقل، انبارداری، زمانبندی تولید و … رو شامل می شه، بخش تقریباً بزرگی از فعالیتای زنجیره تامین رو به خود اختصاص میده. در واقع، محدوده لجستیک تنها جریان مواد و کالا نبوده بلکه محور فعالیتای زنجیره تامینه که روابط و اطلاعات، وسایل پشتیبان اون واسه بهبود فعالیتا هستن.

مدیریت روابط: مدیریت روابط، تاثیر خیلی عجیبی بر همه زمینه های زنجیره تامین و هم اینکه سطح کارکرد اون داره. در خیلی از موارد، سیستمای اطلاعاتی و تکنولوژی لازم واسه فعالیتای مدیریت زنجیره تامین به سهولت در دسترس بوده و می تونن تو یه دوره وقتی تقریباً کوتاه تکمیل و بکار گمارده شن. اما خیلی از شکستای ابتدایی در زنجیره تامین، معلول انتقال ضعیف انتظارات و انتظارات و نتیجه رفتارهاییه که بین طرفای درگیر در زنجیره به وقوع  می رسه. علاوه بر این مهمترین عامل واسه مدیریت زنجیره تامین موفق، رابطه مطمئن میان شرکا اعتماد دوطرفه به قابلیتا و تواناییای همدیگه داشته باشن. در پیشرفت هر زنجیره تامین کامل، پیشرفت اطمینان و اعتماد در میان شرکا از عوامل مهم رسیدن به موفقیته (جعفر نژاد، ۱۳۸۷).