اهمیت مدیریت استعداد/:پایان نامه درباره شایسته سالاری

۲- کارکنان واسه پستهای کلیدی در آینده انتخاب می شن

از مهمترین عوامل توجه به مدیریت استعداد در سازمانهای ایرونی، با در نظر گرفتن فرهنگ خاص سازمانی حاکم بر اونا  میشه به موارد زیر اشاره کرد:

الف- کاهش استعدادهای در دسترس

ب- ایجاد فضای مناسب واسه نگهداشت استعدادها

ج- افزایش سطح رقابتی جذب کارکنان با توانایی و مهارت بالا(پویز، ۲۰۰۹).

پایگاه داده های متمرکز واسه مدیریت استعداد

پایگاه داده متمرکز داده های قوی ایه که توانایی مدیریت استعداد متمرکز رو بوجود میاره و کمک میکنه تا شما مناسبترین افراد رو در نقشه های سازمانی به کاربگیرید . فرق نمی کنه این افراد در داخل سازمان یا در از اون باشن ، ترسیم نقش هر کدوم از کاندیداها ،زبون مشترکی به وجود می آورد که می تونه نیازای آینده رو مشخص کنه .با این کار اطمینان پیدا میکنیم که فرایندهای منابع انسانی هدف دار و ثابت  هستن و امکان آزمایش و درک استعدادها در خیلی از بخشهای درون سازمانی ممکن می شه (برادشاو ۲۰۱۲)

مرحله اول :فکر کنین

با وجود اینکه برنامه ریزی متفکرانه روی روش هدف دار مدیریت استعداد مهمه ، اسراف کردن عنصر تفکر با هزینه عملیاتی مهمه.

مرحله دوم :شناسایی کنین

شناسایی نه فقط شناخت افراد با استعداد درون سازمان ، بلکه در بر گیرنده آزمایش اساسی نقشه های موجود از اون به وسیله افراد و استعداهای لازم در تحقق پذیری اون نقشه ها هم هستش.

مرحله سوم:مشارکت و تعامل

مشارکت دارای سه عنصره درباره دخالت دادن افراد درون سازمان و هماهنگی خود با اهداف سازمان و مشارکت دادن بالقوه کارمندان در کار با نشون دادن آینده ای که سازمان به اونا تقدیم می کنه
مرحله چهارم :سرمایه گذاری کنین

مدیریت موفق استعداد نیاز به این داره که در شناسایی ، پیشرفت ،حفظ و بازبینی اون از دید وقتی ، تعهدی و مالی سرمایه گذاری شه.

مرحله پنجم : آزمایش کنین  

این مرحله ساده و موثره ، بیشتر سازمانها با جفت و جور  داده هایی لاز عکس العمل افراد در قبال سازمان ، تحقیقات لازم رو به انجام می رسونن جمع آوری داده ها درباره تعداد آدمایی که بعد از یه وقتی اضافه شدن و این پتانسیل محقق می شه یا نه.

مرحله ششم :بازبینی

در آخر یه سازمان باید دائم مراحلی رو که در امتداد چرخه مدیریت استعداد هست ، بازبینی کنه . واسه اطمینان ف از اینکه استراتژیها و برنامه با اهداف سازمان هماهنگی داره یا نه ، همجنان پردازش تجدید نظر ، بهبود و نظارت رو مورد بازبینی بذارین(میرز و لاندزبرگر، ۲۰۱۲).

 Zitamel