پایان نامه های سری هفدهم

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر شخصیت برند و تجانس بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر تعدیل گر …

SLF.G5

۳٫۳۴۰۴

.۹۸۸۵۰

.۹۷۷

۵) شرکت پخش رازی
بیانیه رسالت شرکت پخش رازی
ما در شرکت پخش رازی، در زمینه تأمین و توزیع داروهای انسانی و کالاهای پزشکی فعالیت نموده و نقش مهمی را در تأمین داروها و کالاهای پزشکی مورد نیاز کشور جمهوری اسلامی ایران ایفاء می کنیم و در این راستا مأموریت های زیر را برعهده گرفته ایم:
-خرید و فروش داروهای انسانی
-خرید و فروش کالاهای پزشکی
– واردات و صادرات داروهای انسانی
-سرمایه گذاری در زمینه تولید و توزیع داروهای انسانی کالاهای پزشکی
-. انجام فعالیتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی
-حفظ و ارتقای نیروی انسانی شرکت
اهداف کلان شرکت
-تأمین داروهای انسانی مورد نیاز ایران و کشورهای منطقه
– افزایش رضایت مندی مشتریان و سهامداران
– افزایش کیفیت توزیع دارو
– سودآوری بیشتر
– افزایش سهم شرکت در تأمین و توزیع داروهای انسانی مورد نیاز کشور
-افزایش سهم شرکت در بازارهای منطقه ای
-ایجاد سازمان توانمند و پویا و یاد گیرنده
عمده فعالیت ما در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران بوده ، ولی در خارج از کشور اولویت فعالیتهای خود را در کشورهای منطقه قرار داده و از تمامی فرصتهای ممکن در بازارهای منطقه برای تثبیت خود استفاده خواهیم کرد.
همه شرکتهای تولیدی دارویی و کالاهای پزشکی و مراکز ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی ایران و همچنین تولید و توزیع کنندگان دارو و کالاهای پزشکی در کشورهای منطقه ، مشتریان اصلی ما را تشکیل می دهند.
ما در شرکت پخش رازی پاسخگویی، صیانت از حقوق جامعه، تضمین خدمات، رعایت استانداردهای جهانی بویژه استانداردهای
چشم انداز شرکت پخش رازی
ما در شرکت پخش رازی که در زمینه تأمین و توزیع داروهای انسانی و کالاهای پزشکی فعالیت می کنیم در صدد هستیم با توسعه توانمندیهای سازمانی و بهره مندی از مدیران و کارمندانی صدیق و کوشا، بهترین کیفیت خدمات و توزیع دارو و کالاهای پزشکی را در ایران و کشورهای منطقه بویژه کشورهای اسلامی ارائه نموده و بعنوان مطمئن ترین و معتبرترین سیستم تأمین دارو و کالای پزشکی شناخته شویم.
Abstract
Impacts of retail brand personality and consistency on customer loyalty
(Case Study: Razi Broadcasting Corporation in the province of Gilan)
Hamed Naser Sani
The aim of this study was to evaluate the effect of brand personality and customer loyalty is congruence. Studies show that brands are like people with personality that distinguishes them in the minds of consumers.An iconic brand with a focus on benefits, research to date, both the character and homogeneity are examined and found that brand personality and increased homogeneity and stability of a company’s profitability. descriptive – correlation methodology was used in this study. the study sample consisted of the Razi Broadcasting Corporation customers in r sample size is 382 clients were selected using non-probability sampling. standardized questionnaire was used as measuring tool in the present study. opinion of experts, advisors and university teachers was used to investigate validity of the questionnaire. moreover, cronbach’s alpha coefficient was used to estimate reliability coefficient. modeling statistical analysis of structural equations of amos 18 was used to test the hypothesis. analysis of the obtained results indicates that Brand personality and consistency have positive impact on customer loyalty.
Keywords: brand personality, consistency, customer loyalty.
University
of

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.