بزهکاری زنان//پایان نامه درباره بزهکاری زنان

بند اول: عوامل موثر بر گناه کاری زنان

از زمانای قدیم علما و محققین به دنبال پیدا کردن علل وقوع جرم بودن. طوری که افلاطون در تشریح علل وقوع جرم، هم عوامل اجتماعی و هم عوامل اقتصادی رو موثر می دامد. ارسطو هم وضع جسمی و روانی افراد در تحقق این پدیده بی تاثیر نمی دونه.

از جمله عوامل موثر در گناه کاری الف: عوامل داخلی از یه سری از عوامل داخلی مانند مشکلات روانی، عوامل ژنتیکی، ارثی، ضعف قوه عاقله و …