بزهکاری//پایان نامه درباره بزهکاری زنان

صاحب نظران و دولت مردان حفظ و پیشرفت سرمایه انسانی رو الان مقدم و مهمتر از سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی دونسته بر اون تاکید دارن. مطمئنا سرمایه انسانی در شرایطی حفظ و موجب رشد و پیشرفت اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی و بقیه جوامع می شه که پدیده گناه کاری و جرم اون رو تهدید نکنه. پس واسه تحقق سرمایه انسانی و حفظ اون یکی از مهمترین کارایی که دولتا باید در برنامه های کلان خود دید کنن. کنترل گناه کاری و جرمه (چون گناه کاری و جرم تهدید و مفصل کننده جدی سرمایه اجتماعی و سلامت جامعه س و به خاطر همین این مسئله یکی از نگرانی های الان دولتا حساب می شه). افزایش یا کاهش گناه کاری نتیجه مجموعه عللیه که هیچ گونه رابطه ای با مجازاتایی که وضع و اجرای اون با قانونگذاری قاضی و مامور اجرا هستش نداره واسه نابود کردن گناه کاری در حدی که ممکنه یا دست کم واسه جلوگیری از پیشرفت اون باید به اصلاح محیط اجتماعی پرداخت. پس واسه مقابله با جرم باید با علل اجتماعی جرم زا مقابله شه.

مرحوم کی نیا میگه:«باید آدم، نیازها، محیط زیست و عواملی که اون رو دچار مشکلات و انحرافات و عصیانگری می سازه شناخته شه. باید با علل گناه کاری مقابله کرد نه با معلول اون. مقابله با معلول هیچوقت موجب اصلاح و رستگاری جامعه رو جفت و جور نساخته س.

با در نظر گرفتن ضرر جبران ناپذیری که بزهکاران به پیکر جامعه وارد می آورد. تحلیل گناه کاری و راه حلای پیش گیری از گناه کاری همیشه مهم بوده.

بند اول: معنی گناه کاری

واسه تبیین گناه کاری اول باید واژه جرم رو تعریف کنیم. )از دید کلمه ای جرم عبارتند از: گناه، خطا؛ تفسیر و کلمه گناهکار اسم فاعل از این کلمه به معنی عامی، تبهکار و گناهکار و در معنی صفتی  مجرمانی ترجمه می شه).