بیمه عمر-پایان نامه ارزش برند شرکت

بیمه عمر و پس انداز، یکی از شکل های جور واجور بیمه های افراد بوده که هدف اون، تامین افراد خونواده بعد از فوت و تامین پس انداز آینده شخص بیمه شده. (سیدین،١٣٩٠) یکی از شاخصای آزمایش رفاه و تامین اجتماعی در هر جامعه، بررسی ضریب نفوذ بیمه های عمر در اون جامعه س. ایجاد بستره رسیدن آسون به تامین آینده افراد یه جامعه در سیاستهای اقتصادی، یکی از بزرگترین نتیجه های دولتهای عدالت محور به حساب میاد. مهمترین نگرانی مردم در درخواست پوششای مربوط به بیمه عمر، حصول اطمینان از برخورداری سرمایه یا مستمری دارای قدرت و توان اقتصادی بالا هستش. (ریاحی،١٣٨۶)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر مسئولیت اجتماعی شرکت بر معروفیت شرکت و ارزش خاص برند