تاریخچه تبلیغات،پایان نامه تبلیغات آنلاین

تبلیغات اینترنتی به به کار گیری اینترنت به عنوان یه کانال و وسیله ارتباطی واسه ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره داره.

۲.۳.۲ گذشته تبلیغات اینترنتی

تبلیغات اینترنتی واسه اولین بار و به صورت بنر در ۲۷ اکتبر سال ۱۹۹۴ و در سایت هات وایر نشون داده شد. در جدول ۲-۱ به بعضی از اتفاقات مهم صنعت تبلیغات اینترنتی اشاره شده.

جدول۲-۱ گذشته تبلیغات

تاریخوقایع مهم
نوامبر ۱۹۹۳کانال سی . ان . ان ( CNN ) تبلیغات اینترنتی رو معرفی کرد .
اکتبر ۱۹۹۴“هات وایر” اولین تبلیغ اینترنتی واسه ای . تی . ان تی(AT&T) و اسپرینت (Sprint) رو در سایت خود قرار داد.
مارس ۱۹۹۵راگو  (Rugo)که اولین بسته نرم افزاری واسه ایجاد سایته معرفی شد .
جولای ۱۹۹۵موسسه تحقیقاتی فارستر(Farrester)  گزارش کرد که هزینه صرف شده واسه تبلیغات اینترنتی در سال ۱۹۹۵ به رقم ۳۷ میلیون دلار رسیده .
اکتبر ۱۹۹۵شرکت پوپی تیسون Poppi Tyson واحد فروش تبلیغات اینترنتی خود رو به شرکت دابل کلیک تبدیل کرد .
ژانویه ۱۹۹۶مایکروسافت ۲۰۰ هزار دلار به عنوان اسپانسر سایت سوپر باول (Super Bowl) پرداخت کرد .
می ۱۹۹۶آی ایشون لیچ(ivillage) 800 هزار دلار از تبلیغات اینترنتی کسب درآمد کرد .
اکتبر ۱۹۹۶شرکت کاسی (CASIE) اولین راهنمای تبلیغات تحت وب رو معرفی کرد .
ژانویه ۱۹۹۷شرکت هیولت پاکارد( (Hewlett Packardاولین بنر تعاملی رو معرفی کرد .
اوت ۱۹۹۷موسسه ارتباطی ژوپیتر(Jupiter) پیش بینی کرد که تبلیغات اینترنتی به ۷/۷ بیلیون دلار در سال ۲۰۰۲ می رسه

۲.۳.۳ مزیتهای تبلیغات اینترنتی

۱.ایجاد رابطه دوطرفه

  1. توانایی هدفگیری ایستا و پویای مشتریان
  2. دسترسی جهانی و شبانه روزی
  3. توانایی اندازه گیری و ردگیری بالا
  4. طراحی پیام آگهی
  5. ارسال، نگهداری و آپدیت آسون
  6. توانایی فروش
  7. ایجاد یه پیوند مستقیم به لیست اجناس

جدول شماره ۲-۲ ضمن مقایسه تبلیغات با تبلیغات سنتی مزیتای تبلیغ در اینترنت مشخص شده:

جدول ‏۲‑۲ : مقایسه تبلیغات اینترنتی و تبلیغات سنتی

 تبلیغات اینترنتیتلویزیونرادیوروزنامه
سبک ارتباطیرابطه دو طرفه و تعاملیرابطه یه طرفهرابطه یه طرفهرابطه یه طرفه
دسترسیدسترسی ۲۴ ساعتهبرنامه وقتی مشخص و زمان نمایش بسیار کوتاهبرنامه وقتی مشخص و زمان نمایش بسیار محدودبرنامه وقتی مشخص و زمان نمایش بسیار محدود
بازار قابل دسترسیمخاطبان جهانیمخاطبان منطقه ایمخاطبان منطقه ایمخاطبان محلی
پروسه مدیریتپروسه های مدیریت سیستماتیک واسه تبلیغ دهندگان ، ناشران و شرکتهای تبلیغاتیمدیریت نیمه خودکار یا دستیمدیریت نیمه خودکار یا دستیمدیریت نیمه خودکار یا دستی
پیوند مستقیم به فهرست اجناسدارهندارهندارهنداره
توانایی مبادله مستقیم محصولدارهندارهندارهنداره
هدف گیری تبلیغاتهدفگیری ایستا و پویای مشتری بر اساس رضایت ، اطلاعات شخصی و دسترسی پویا و مبادله اطلاعاتبدون هدفگیری سیستماتیکبدون هدفگیری سیستماتیکبدون هدفگیری سیستماتیک
ردگیری تبلیغاتردگیری خودکارردگیری بسیار محدودردگیری بسیار محدودبدون ردگیری
آزمایش کارکردآزمایش و امتحان خودکاربدون آزمایش و امتحان کارکرد خودکار و مستقیمبدون آزمایش و امتحان کارکرد خودکار و مستقیمبدون آزمایش و امتحان کارکرد خودکار و مستقیم
هزینهکمبسیار بالابالا