تدوین طرح برنامه استخدام/:پایان نامه درباره شایسته سالاری

  • تدوین یه طرح برنامه استخدام

پایه لازم واسه جذب استعدادها، تدوین یه طرحه . هدفهای شما چیه ؟ چه نیازهایی واسه سال آینده دارین ؟

گردش مالی و محدودیتهای موجود چیجوری نیاز شما رو به منابع و هم شناسایی و جذب خواهندگان در دوازده ماه آینده رو زیر تاثیر قرار میده ؟

به همین خاطر شما باید بازار نیروی کار فعلی ، رقابت واسه جذب استعدادها ، مجموعه مهارتهای خاص لازم و خواهندگان در دسترس رو در نظر بگیرین . بعد از تعریف شفاف هدفها، می تونین منابع خوبی که شما رو به بهترین خواهندگان در مناسب ترین زمان میرسونه ، شناسایی و مشخص کنین(فلیندرز ۲۰۱۳؛ و استرام، مولر و برگمن، ۲۰۰۹).

سازمانهای موفق، بین برنامه جذب و همه بخش های مربوط به اون ، تعامل شفاف برقرار می کنن . اونا اطمینان می پیدا کنن که تموم ارتباطات شفاف و هماهنگ هستن ، رویکردهای مختلفی واسه هر کدوم از هدفهای تعریف شده ، روش های پیگیری مناسبی واسه هر مرحله تعیین گردیده ، برنامه زمان بندی واسه اجرا، آماده شده و در هر قدم، پاسخگوییای لازم شکل میگیره(الچاردوس، ۲۰۱۲؛ و آروم، ۲۰۱۴).

به خاطر اجرا یه روش هدف دار موفق جذب ، درک این موضوع که کی رو نیاز دارین جذب کنین و هم اینکه داشتن یه برنامه به خاطر اضافه کردن خواهندگان به فهرست استخدام خود ، الزامیه . ممکنه این چیزای مهم خیلی راحت برنامه های استخدام موجود شما رو از ان رو به اون رو کنن (فردمن، ۲۰۰۹؛ و بیهن ۲۰۱۱)

هر چند ، پیچیدگی روند جذب استعدادها می تونه بسیار غیر قابل تحمل و ملالت بار باشه، اما پیدا کردن شرکتهای ارائه دهنده خدمات حرفه ای در مورد کارکنان و ایجاد شراکتهای هدف دار می تونه هدفی واسه به کار گیری استراتژیهای موفق جذب استعدادها در برنامه های استخدامی و اجرا فرایندهای در رابطه باشه . شما توقع دارین واسه نیازای استخدام آینده خود ، منابع کافی در دسترس داشته باشین ؟ روند استخدام فعلی، به صورت موفقی شما رو به خواهندگان فعال و پشیمون می رساند ؟ همین امروز وقتی رو اختصاص بدید تا اطمینان یابید که یه طرح مناسب و درست واسه جذب و رابطه دائمی با خواهندگان لازم خود در آینده دارین (هارلو ۲۰۱۲)،

– Day

– Klein

– Flinders

– Muller

– Bergman

– Elchardus

– Rmo

– Friedman