تشکیل گارد صنعت نفت//پایان نامه درباره جواز سلاح مأمورین

ج) در مواقع اضطراری به ­منظوراعلام خطر با شلیک هوایی

د) هروقت عابری درمحوطه تحت حفاظت به سه اخطار(ایست) نگهبان توجه نکنه.

ه) وقتی که دستور مصرف اسلحه به وسیله سلسله مراتب از پاسبخشی به بالا به نگهبان صادر و ابلاغ شه.

۶.۲.۱. آیین­نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۳

ماده ۳۸ آیین­نامه فوق­الاشاره مقرر می­داره،… اگه زندانی مبادرت به فرار کنه نگهبان موظفه ضمن استمداد از دور و بری ها با تموم قوا اون رو تعقیب کرده و اگر با بکاربردن تموم تلاش­های ممکن موفق به دستگیری اون نشه سه مرتبه با صدای بلند و رسا ایست داده هروقت بازم توقف ننموده با رعایت دور و بر و حولوحوش و توجه به اینکه باعث قتل یا زخم کسی نگردد با به کار گیری اسلحه و خالی کردن تیر هوایی و در مقام ناچاری با نشونه­گیری ساق پای زندانی، از فرار اون جلوگیری کنه. تبصره: تخلف از مقررات ماده فوق علاوه بر تعقیب قانونی موجب تنبیه انضباطی هستش. آیین­نامه فوق­الذکر با در نظر گرفتن آیین­نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب ۱۳۸۴ رئیس قوه قضاییه فسخ شده.

 

۷.۲.۱. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

ماده ۳۳۲ قانون فوق اشعار می­داشت: هروقت ثابت شه که مأمور نظامی یا انتظامی دراجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ­گونه تخلفی از مقررات نکرده ضامن دیه مقتول نخواد بود و جز مواردی که مقتول و یا مجروح، مهدورالدم نبوده دیه بردوش بیت­المال هستش. این ماده با در نظر گرفتن ماده ۴۷۳ ق. م. ا. ۱۳۹۲ فسخ شده.

۸.۲.۱. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱

ماده ۲۴ قانون مزبور مقرر می داشت: هر نظامی که بر خلاف مقررات و قوانین؛ مبادرت به تیراندازی کنه عمل اون جرم حساب و به حبس از دو ماه تا یه سال محکوم می شه و اگر منتهی به قتل یا زخم شه، طبق قانون قصاص طبق مورد به قصاص یا دیه محکوم می­شه. این ماده با در نظر گرفتن ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ فسخ شده

۳.۱. مبانی جواز به کار گیری اسلحه به وسیله مأمورین