تصویر برند:/پایان نامه درباره محبوبیت برند

 • اجزاء تصویر برند.
 • وسیله اندازه گیری اون.
 • ابعاد، منشاء، خلق، و کاربرد استادانه اون.
 • رینولد و گوتمن (۱۹۸۴)، فکر می کنند که آدمایی که تصویر برند رو به عنوان شخصیت در نظر می گیرن، غیر ممکنه که اون رو قبول کنن و این به فاکتورهایی بالاتر از جنبه فیزیکی محصول گسترش داده شده. بقیه، برعکس، فکر می کنند که تصویر یه برند از فاکتورهایی تشکیل شده که نامربوط به خود محصوله. جنسچ (۱۹۷۸) عقیده داره که معنی برند شامل دو جزءه، بررسی و محاسبه خصایص اون نام تجاری و تصور موقعیتا، کامیابیا و موارد مشابه. این نظریه پرداز به جای به کار گیری مسائل کیفی-عملکردی از مفاهیم روان شناختی مصرف کننده و برند در موشکافی خود استفاده کرده. ایشون عقیده داره که تصویر کالا با پخش آگهی های تبلیغاتی و تکرار اون ایجاد و تقویت می شه. فریدمن (۱۹۸۶) به مفاهیم روان شناختی، طبقه بندی حالتا، اولویتا و امتیازات ادراکی- شناختی توجه زیادی داشت. رینولد و گوتمن (۱۹۸۴) در مورد اجزای تصویر برند به بحث می پردازن. اونا یه شبکه مشخص رو که نشون دهنده رابطه حافظه با اجزای اصلی تصویر برنده رو ارائه کردن. لیوی (۱۹۷۸) عقیده داره که تصویر برند از ترکیب واقعیت فیزیکی محصول و باورهای شخصیتی و احساسی که در مورد اون به وجود میاد ساخته می شه.  در آخر دوبنی و زینخان (۱۹۹۰) طی تحقیقات خود موارد زیر رو واسه تصویر برند مطرح کردن:

  • تصویربرند یه فراینده که به وسیله مصرف کننده شناسایی می شه.
  • تصویر برند یه روند گسترده بدست اومده و موضوعیه که براساس درک و تفسیر مصرف کننده شکل میگیره و از راه خیالات منطقی ویا احساسی ادامه پیدا میکنه.
  • تصویر برند یه عامل ذاتیه که در فرایندای فیزیکی، تکنیکی و عملکردی به وسیله عملیات مناسب بازاریابی شکل میگیره.

  در جایی که تصویر برند نقش موثری داره، درک واقعیت و ماهیتای مربوط به اون، مهم تر از خود واقعیته. هدف بازاریابی،آفریدن یه تصویر از برند ویا دادن رنگ و بویی به اون هستش تا مردم رو جذب کنه. مصرف کنندگان باید تصویر روشنی در باره خصوصیات برند تو ذهن خود داشته باشن. این خصوصیات می تونه شامل: کیفیت، سرعت، قیمت پایین، قیمت بالا و تنوع باشه. تصویر، در واقع، ترکیب کلی از همه اون چیزهاییه که مصرف کنندگان فکر می کنن در باره شرکت، محصول و برند شما می دونن (کاپفرر،۱۳۸۵).

  تصاویر برند می تونن از راه راه های زیر به ذهن مشتری وارد شن:

  • از راه تبلیغات.
  • ازطریق تجربه محصول.
  • ازطریق عکس العملای مردم، پس از به کار گیری اون اجناس.
  • ازطریق چیزی که در باره اون شرکتا خونده و شنیده می شه.
  • ازطریق رقبای اونا.

  مصرف کننده، با در نظر گرفتن خواستا و نیازای منحصر به فرد خود، واسه ویژگیای جور واجور یه برند اهمیتای متفاوتی قائله. مجموعه باورهایی که افراد در مورد یه محصول با برند خاص دارن، تصویر یه برند نامیده می شه. (کاتلروآرمسترانگ، ۱۳۸۴ : ۳۸۲ ) تصویر یعنی شخصیت. اجناس، مثل افراد، دارای شخصیت ان و این شخصیت می تونه اون برند رو در بازار اثبات و یا اون رو حذف کنه. شخصیت یه محصول ترکیبیه از بسیاری موارد مانند: نام محصول، بسته بندی، قیمت، چگونگی تبلیغ و از همه مهم تر ذات خود محصول. هرتبلیغی باید به عنوان سهمی از تصویر برند انگاشته شه. به تعبیر دیگه تبلیغات باید دائمی همون تصویر رو به نمایش بزاره. (اگیلوی، ۱۳۸۲ :۲۰).

  Gardener and Liwei

  Agilvey

  Rainold and Goteman

  Freidman

  Doubney and Zenkhane

  kapfer