تعاریف پیشرفت تحصیلی:/پایان نامه درباره اضطراب امتحان

از پیشرفت تحصیلی به عناوین یکی از شاخصای پیشرفت در نظام آموزش و پرورش معنی «انجام تکالیف و موفقیت دانش آموزان در گذروندن دروس یه پایه تحصیلی مشخص» یا «موفقیت دانش آموزان در کار یادگیری مطالب درسی» استفاده می شه. وجه مخالف اون اُفت تحصیلیه که یکی        از معضلات نظام آموزشیه که به روش های جورواجور مثل نبود موفقیت دانش آموزان در    رسیدن به هدفای مقاطع تحصیلی مربوطه، مردودی و تکرار پایه های تحصیلی، ترک تحصیل زودرس، بیکاری و بلاتکلیفی خود رو نشون میده . (شریفیان ،۱۳۸۱ )

معیارهای پیشرفت تحصیلی