تعریف خودکارآمدی:/پایان نامه درباره اضطراب امتحان

کلی ترین و اصلی ترین عملکرد در کارکردشناختی آدم، باورهای خودکارآمدیه.

باورهای افراد در مورد لیاقت هاشون جهت اعمال کنترل روی حوادث موثر بر زندگی اصطلاحاً باورهای خودکارآمدی نامیده می شن . (بندورا ،۱۹۹۱)

خودکارآمدی، اسنادهای علی نیس. اسنادهای علی، تبیینی واسه رویدادهای از جمله رفتار و پیامدهایشه  . باورهای خودکارآمدی  ، داوری  فرد درباره توانایی و   توانایی هاش در انجام کاری  هستش.

خودکارآمدی، قصدمندی واسه رفتار رسیدن به یه هدف خاص نیست.

 

 

خودکارآمدی، عزت نفس نیس. عزت نفس، شامل عقیده فرد و نگاه فرد درباره ارزش خود   هستش.

خودکارآمدی به معنی انگیزه، کشاننده یا نیاز به کنترل نیس. فرد می تونن نیاز قوی به کنترل تو یه موقعیت خاص داشته باشه. در حالیکه باورهای به درد نخوری درباره همون موقعیت، در ایشون مسلط باشه.      (علی نیاکروئی،۱۳۸۲).

باورهای خودکارآمد یا انتظارات نتیجه نیس . انتظار نتیجه رفتار یعنی باور فرد درباره این که رفتار خاص ممکنه منتهی به یه نتیجه خاص تو یه موقعیت خاص شه . اما باورهای خودکارآمدی یعنی باور فرد به اینکه می تونه با یه رفتار خاص نتیجه ای خاص رو منجر شه(علی نیاکروئی،۱۳۸۲)

خودکارآمدی خود-فکر نیس. خودکارآمدی داوری فرد در مورد صلاحیت خودشه.

خودکارآمدی رگه شخصیتی نیس. بسیار از مفاهیم مهارگری و صلاحیت مانند عزت نفس، موضع مهارگری، خوش بینی، امیدواری و سخت رویی به عنوان رگه یا شبه رگه در نظر گرفته می شن. خودکارآمدی به عنوان رگه شخصیتی تعریف و آزمایش نشده، بلکه یعنی باورهای فرد در مورد توانایی انجام مهارت ها و تواناییا واسه رسیدن به اهداف و پیشرفت طراحی شده در شرایط و موقعیت خاصه (مادوکس،۲۰۰۰).

خودکارآمدی یعنی باورهای شخص درباره توانایی هاش جهت سازماندهی و اجرای دوره های عمل لازم واسه مدیریت موقعیتایی که در آینده پیش میان.

خودکارآمدی یعنی داوری فرد درباره توانایی هاش واسه سازماندهی و اجرای دوره های عمل لازم در جهت رسیدن وبه ثمر رسوندن سطح کارکرد و پیشرفت طراحی شده(پاجارز،۲۰۰۲).

خودکارآمدی به باورهای افراد درباره توانایی هاشون واسه انجام اثرات دلخواه به واسطه اعمالشون می گن(بندورا،۱۹۹۷، به نقل از مادوکس،۲۰۰۰).

خودکارآمدی به تصوری کلی، معنی گسترده و پایدار از باروهای فرد نسبت به توانایی هاش می گن که شامل کارکرد موثر فرد در دامنه ای از موقعیتای استرس زا می شه(شوارزر،۱۹۹۲).

–  Simpel Percict  A But Behavior

– Causal Attributions

-Intention

-Self- Esteem