تعریف سودآوری:"پایان نامه درباره سودآوری بانک‌"

۲-۲-۲-۲. معیارهای اندازه گیری سودآوری

واسه اندازه گیری سودآوری از نسبت های سودآوری استفاده می شه. نسبت های سودآوری در آزمایش فعالیت های عملیات اجرایی شرکت ها (بانک ها)، مورد استفاده قرار می گیرند. نسبت های سودآوری، اندازه موفقیت شرکت (بانک) رو در تحصیل سود و بازده خالص نسبت به درآمد و فروش یا نسبت به سرمایه گذاری می سنجند. نسبت های سودآوری، کارکرد کلی شرکت(بانک) و کارایی مدیریت رو در تحصیل سود مناسب، مورد امتحان قرار میدن. این نسبت ها بر دو نوع هستن. دسته اول ، سودآوری رو در مورد فروش و درآمد، مورد امتحان قرار میدن. دسته دوم، سودآوری رو در مورد سرمایه گذاری ها و دارایی ها می سنجند.

با در نظر گرفتن موضوع تحقیق، در این نوشته؛ سه شاخص بازده دارایی ها(ROA)، نسبت بازدهی سرمایه (حقوق صاحبان سهام ، ROE) و حاشیه سود(NIM) که در آزمایش عملیات اجرایی بانک ها و چگونگی به کار گیری دارایی ها بیشترین کاربرد رو دارن، تشریح می شه.

 

۲-۲-۲-۲-۱. بازده دارایی ها(ROA)

دارایی های شرکت، نقش اصلی در تحصیل سود ایفاد می کنن. هر چقدر دارایی ها با کارایی بیشتری بکار گرفته شن، بانک سود آورتر هستش. دارایی ها صرف نظر از اینکه از محل وجوه استقراض یا سرمایه گذاری صاحبان اصلی، تامین شده باشن، وظایف مربوط به  خود رو طوری مطلوب انجام میدن  (صالح نژاد و غیور،۲۰:۱۳۸۹). بازده دارایی ها، چگونگی به کار گیری دارایی های بانک در جهت ایجاد درآمد و فروش به وسیله مدیریت رو مورد امتحان و آزمایش قرار می دهد و بهترین نسبت واسه آزمایش مدیریته، چون که خالص درآمدی رو که از بکاربردن کل دارایی های بانک ایجاد می شه رو آزمایش می کنه. از این رو کمتر از نسبت بازده سرمایه در برابر انحراف قرار داره (Gul et al,2011,65). این نسبت، نسبت سود عملیاتی رو به کل منابعی که تحت مدیریت بانک قرار داره، در رابطه می سازه. سهامداران و مدیران، بازده دارایی های بانک رو با بازده استفاده منابع در مورد های دیگه با هم مقایسه می کنن. هرچه این بازده بالاتر باشه، کارایی بانک در به کار گیری دارایی ها و منابع بهتره (Khrawish et al,2011,52).

واسه محاسبه نسبت بازده دارایی معمولا از دو فرمول استفاده می شه. طوریکه در بعضی از تحقیقات (مثلاGul et al(2011); Khrawish et al(2011); Aminu(2013); Soyemi et al(2013); (Ogunleye(2013). این نسبت به صورت درآمد خالص(سود خالص بعد از کسر مالیات) به کل دارایی ها و در تعدادی از تحقیقات (مثلا ;Roman and Dănuleţiu(2013) Sufian(2011)‎ و Antonina (2011)) به صورت نسبت درآمد خالص به متوسط کل دارایی ها محاسبه می شه. پس، می توان گفت که نسبت بازده دارایی نشون دهنده یه ریال سود واسه هر صد ریال از دارایی ها هستش.

 

. Profitability

. Return on Assets