تعریف عوامل جرم­زا:پایان نامه سرقت در فضای سایبری

ج. عوامل اجتماعى مثل خونواده بی نظم، ناسازگارى والدین گروه منبع، مهاجرت و مطبوعات.

۲-۱-۵- تعریف فضای سایبر

سایبر در فرهنگ هاى جور واجور، از دید لغوى به معناى مجازى و غیرملموسه و در برخى فرهنگ­هاى کامپیوترى به یه گروه از کامپیوترهاى بسیار بزرگ یا ابر کامپیوتر که به دست شرکت کنترل دیتا (سى ـ دى ـ سى) ساخته شده، مانند کامپیوتر سایبر ۷۰ (Cyber 70) گفته شده­است. اصطلاح «فضاى سایبر» که براى اولین بار در سال ۱۹۸۲ و تو یه داستان علمى ـ تخیلى به کار برده شد، داراى تعاریف ذیله:

  1. «سایبر سپیس» مجموعه به هم پیوسته موجودات زنده از راه کامپیوتر و ارتباطات راه دور بدون در نظر گرفتن جغرافیاى عینىه.
  2. «سایبر سپیس» به تموم محیط هایى مانند اینترنت گفته مى­شه که در اون آدما به وسیله کامپیوترهاى به هم پیوسته با همدیگه رد و بدل کردن دارن.
  3. «سایبر سپیس» اثر فضا و اجتماع بوجود اومده به وسیله کامپیوتر، شبکه­هاى کامپیوترى و کاربرانه. به عبارتى، دنیاى مجازى که کاربران اینترنت وقتى online هستن، موجودیت مى پیدا کنن.

۴ . «سایبر سپیس» توهم و تصور باطل توافقىه که آدما خلق کرده­ان.

  1. «سایبر سپیس» یه ناحیه «واقعى» است که فعالیت هایى در این فضا اتفاق مى­افتد، از جمله رد و بدل کردن و تجمیع اطلاعات.

به طور کلى، براى وارد شدن به فضاى مجازى ابزارى لازمه، از جمله کامپیوتر، مودِم اتصال به شبکه بین المللى اینترنت، مثل سازى و مجازى سازى. از مصادیق مثل سازى مى­توان به کسب شخصیت یا موفقیت موهوم و خیالى یا مشابه یه شخصیت مهم به وسیله کاربر اشاره کرد. تموم اطلاعاتى که در اینترنت و شبکه­هاى بین المللى هست یا خلق مى­شه (مثل واقعى و غیرواقعى) به صورت فیزیکى و قابل لمس وجود ندارن و در واقع چیزی که در صفحه نمایشگر مشاهده مى­شه، موضوعات مجازى مى­باشه که به صورت دیجیتالى وارد شبکه شده­ان. براى اینکه شخص (کاربر) وارد فضاى سایبر از راه شبکه اینترنت شه باید پس از جفت و جور آوردن لوازم اولیّه (کامپیوتر، مودِم و خطوط مخابراتى) به شبکه وصل شده و پس از اون نشانی و سایت مورد نظر خود رو انتخاب کرده و با در نظر گرفتن نوع، موضوع و هدف خود به بررسى و یا اقداماتى در اون بپردازه.

با در نظر گرفتن این توضیحات و تعاریف ارائه شده مى­توان گفت که فضاى سایبر محیطىه مجازى و غیر قابل لمس که در فضاى شبکه هاى بین المللى (که از راه اینترنت به هم وصل مى شن) هست. در این محیط، تموم اطلاعات مربوط به روابط افراد، ملتا، فرهنگا، کشورها، به صورت قابل لمس و فیزیکى (به صورت نوشته، تصویر، صوت و اسناد) تو یه فضاى مجازى و به شکل دیجیتالى وجود داشته و قابل استفاده و در دسترس استفاده کنندگان و کاربران مى­باشه; کاربرانى که از راه کامپیوتر، اجزاى اون و شبکه هاى بین المللى به هم در رابطه ان.

محیط سایبر داراى ویژگى­هایىه، مثل:

  1. دست یابى کاربران به هر گونه خدمات و اطلاعات الکترونیکى بدون در نظر گرفتن اینکه این اطلاعات و خدمات در کدوم نقطه از دنیا واقع شده;
  2. رابطه کاربر با کاربران دیگه و به کار گیری خدمات اونا;
  3. انجام دادن معاملات تجارى در سطح بین المللى بدون دخالت فرد و… .

ویژگى هاى نامبرده، امنیّت ناکافى تکنولوژى و طبیعت مجازى اون،  فرصت بسیار مناسبى رو در اختیار افراد شرور قرار مى دهد تا جرایمى مثل سرقت هویّت فرد و ورود به حساب بانکى دیگرى رو به راحتى مرتکب شن. براى مثال، در دنیاى واقعى سرقت از بانک به طور کاملً مشخصه، چون که دیگه بعد از سرقت، در خزانه بانک پولى موجود نیس; ولى در تکنولوژى جدید، یه خزانه بدون هیچ علامتى خالى مى­شه.

 

Cyber Space

.[۲]  آریا ن، فرهنگ و اصطلاحات کامپیوتر و شبکه ­های کامپیوتری، ۱۳۷۲، تهران:سازمان حسابرسی، ص ۲۶۷.

Search web services. Techtarget. Comldifinitio(به نقل از: برومند باستانى،همون،ص ۵۵)

.[۴]  آریا ن، همون، ص ۲۶۸.

www.otis.org  (به نقل از: برومند باستانى، همون، ص۵۵)

modem