تفاوت IT و ICT:"پایان نامه کسب و کار الکترونیک"

فناوری اطلاعات و ارتباطات، واژه ایه که به هر نوع دستگاه ارتباطی و یا برنامه مثل: رادیو ، تلویزیون ، تلفنا سلولی ، کامپیوتر ، نرم افزار ، سخت افزارهای شبکه ، سیستمای ماهواره اری و نظایر اون گفته شده که  سرویسا ،خدمات و برنامه های زیادی به اونا  در رابطه می شه (کنفرانس از راه دور ، آموزش از راه دور) .

فناوری اطلاعات وارتباطات بیشتر تو یه معنی و جایگاه خاص مورد بررسی کاربردی دقییق تر قرار میگیره مثل : فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش ، بهداشت ، کتابخانه ها و چیزای دیگه ای به جز اینا .

فناوری اطلاعات و ارتباطات ، به مجموعه امکانات سخت افزاری ، نرم افزاری ، شبکه ای و ارتباطی به خاطر رسیدن مطلوب به اطلاعات ، می گن . (فهیمی، ۱۳۸۱، ۱۲)

همگرائی بین کامپیوتر و ارتباطات ، فناوری اطلاعات و ارتباطات رو شکل میده .( پیوند بین کامپیوتر و به کار گیری همه قابلیتای اون خصوصا” پردازش و ذخیره سازی داده  با امکانات زیاد ارتباطی  ) .

با این که تکنولوژیای مربوط به کامپیوتر انگار در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار می گرفت ، ولی پتانسیلای گسترده اون پس از تحقق دو تغییر کلی در سال ۱۹۸۰ بر همه رو گردید : تغییر در صنعت نیمه هادیا ( ترانزیستور ، مدارات مجتمع ، میکرو تراشها ) ، کوچیک و ارزون شدن کامپیوترها رو به دنبال داشت . بعد این تغییر بزرگ ، امکان به کار گیری کامپیوتر در ابعاد بسیار گسترده و واسه عموم کاربران، جفت و جور گردید( کافیه به دور و بر خود نگاهی داشته باشیم!) . دومین تغییر کلی ، رابطه کامپیوترها  با همدیگه و بر پاسازی شبکه های کامپیوتریه . در ادامه با به کار گیری فن آوریای زیاد مخابراتی و ارتباطی ، امکان اتصال و رابطه بین شبکه های کامپیوتری ، جفت و جور گردید .تحولات فوق ، زمینه انقلاب بزرگ اطلاعاتی امروزه و ظهور فن آوریای زیاد اطلاعات و ارتباطات رو ایجاد کرده .

مهمترین ویژگی فناوری اطلاعات و ارتباطات ، چگونگی ذخیره سازی ، پردازش و رسیدن به اطلاعاته.