تمایز یافتگی:/پایان نامه هموابستگی زوجین

۱-به عنوان فرآیندی که در درون فرد اتفاق می افته.

۲-به عنوان فرآیندی که در روابط بین آدما به وقوع می پیوندن.

در سطح درون فردی، تفاوت نایافتگی یا هم آمیختگِی، وقتی اتفاق می افته که افراد احساسات خود رو از تفکرشون تفکیک نمی کنن و به جای اون در احساسات غرق می شن. در سطح بین شخصی، شخص بدون برتری، تمایل داره یا به طور کامل جذب احساسات بقیه شه و با جو عاطفی محیط حرکت کنه و یا برعکس، علیه بقیه عکس العمل نشون بده (جلسو و فریتز، ۲۰۰۱) (شیشه بر, ۱۳۹۳) .

واسه برتری میشه ۴ عامل تعریف کرد :

۱-عکس العمل پذیری عاطفی : حالتیه که در اون، احساسات فرد بر عقل و منطقش غلبه داره و تصمیم گیریای فرد فقط براساس واکنشای عاطفی صورت میگیره.

۲-جایگاه من : به معنی داشتن عقاید و باورهای مشخص در زندگیه. افراد تفاوت یافته از هویت شخصی قوی یا جایگاه من نیرومندی بهره مند هستن و به خاطر کسب رضایت بقیه رفتار و عقاید خود رو تغییر نمی دن.

۳-فرار عاطفی : کودکانی که در پروسه منحرف کردن خونواده قرار می گیرن و معمولا در زمان بزرگسالی یا حتی قبل از اون، از راهبردهای مختلفی واسه فرار از بند پیوندهای عاطفی حل نشده خونواده استفاده می کنن. که این راهبردها می تونه فاصله گرفتن فیزیکی از خونواده یا ایجاد مشکلات روانی مانند صحبت نکردن با یکی از اعضای خونواده باشه.

۴- هم ترکیب با بقیه : بوئن، برتری رو روی پیوستار فرضی نشون میده که تو یه طرف اون برتری و در طرف دیگه اونم ترکیب با بقیه قرار داره. افراد هم آمیخته شدیدا به تایید و پشتیبانی دور و بری ها خود نیاز دارن و رفتاراشون تحت تاثیر سیستم عاطفی محیط و عکس العمل دور و بری ها شکل میگیره (Skowron. Dendy, 2004).

افراد تمایزیافته تعریف مشخصی از خود و عقایدشون دارن، می تونن جهت خود رو در زندگی انتخاب کنن و در موقعیتای عاطفی شدید که در خیلی از افراد منتهی به بروز رفتارای غیرارادی و گرفتن تصمیمای ناتموم می شه، کنترل خود رو از دست ندن و با در نظر گرفتن عقل و منطق اراده کردن کنن. در مقابل، افراد بدون برتری که هویت تعریف شده ای واسه خود ندارن، در تنشا و مسائل بین اشخاصی موجود، همراه با موج عاطفی خونواده حرکت می کنن. و در نتیجه، اضطراب طولانی بالایی رو تجربه می کنن و مستعد بروز شکل های جور واجور بیماریا هستن. هم اینکه، واژه­ی برتری بیشتر به یه پروسه اشاره داره تا یه هدف قابل حصول؛ فرآیندی که فرد با حرکت در راه اون می تونه، کم کم به استقلال و وابستگی سالم برسه و خود رو از اضطراب طولانی و رنجای لازم نیس.

سطح برتری هر فرد به بهترین صورت، در موقعیتای استرس زای خونواده میشه دید و درجه ای که فرد میتونه بر خلاف اضطراب شدید در خونواده، رفتارش رو منطبق بر اصول روشن و اندیشمندانه کنترل کنه، اندازه برتری اون رو نشون میده.

Differentiation

 

  Gelso

Fretz

-emotional reactivity

-I-position

-emotional cut off

-fusion with others