داده:/پایان نامه درباره مدیریت دانش

همه سازمانها به شکل های جور واجور داده­ ها احتیاج دارن. نگهداری سوابق و بایگانی، نقطه کانونی فرهنگ داده به حساب می­رود و مدیریت مؤثر داده ها در موفقیت اونا نقش زیادی داره.

بعضی از سازمانها به اشتباه فکر می­کنن، داده­های بیشتر نسبت به داده های کمتر از حالت مطلوبتری بهره مند هستن و با به کار گیری اونا می تونن تصمیمات بهتری رو اتخاذ کنن. این وضعیت به دو دلیل غلطه: اول اینکه داده های زیاد، کار تشخیص داده های مربوط و درک اونا رو سخت می­کنه. دلیل اساسی­تر، اینکه داده ها بدون معنی قابل استفاده­ان، یعنی فقط بخشی از واقعیت رو نشون داده و از هر نوع قضاوت، تفسیر و مبنای قابل تکیه واسه اقدام مناسب، خالی هستن. داده ها رو میشه مواد خام عناصر لازم واسه اراده کردن به حساب آورد، چون که نمی تونن عمل لازم رو تجویز کنن. داده ها بیان کننده ربط، بی ربطی و اهمیت خود نیستن، اما به هر حال واسه سازمانها و مخصوصاً سازمانهای بزرگ مهم ترینّیت زیادی دارن (داونپورت و پروساک، ۱۳۷۹).