دانلود پایان نامه ارشد : اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان :  اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی کلزا 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده کشاورزی، گروه زراعت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی«.M.Sc»

گرایش: زراعت

عنوان :

اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی کلزا در منطقه ممسنی

استاد راهنما:

دکتر عیسی افشار

استاد مشاور:

مهندس فرج الله نارکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

به منظور این هدف آزمایشی در سال 88-1387 به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و با تیمارهای آزمایش شامل فاکتور کود آهن در 4 سطح (6،4،2،0) کیلوگرم در هکتار و فاکتور کود روی نیز در 4 سطح (6،4،2،0) کیلوگرم در هکتار به مرحله اجرا درآمد. نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف کود آهن بر تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در بوته، شاخص برداشت، تعداد غلاف در شاخه اصلی، و تعداد غلاف در شاخه فرعی تأثیر معنی داری نداشت ولی بر روی عملکرد بیولوژیک، عملکرد اقتصادی و درصد روغن تأثیر معنی داری داشت. اثر سطوح مختلف کود روی بر تعداد غلاف در بوته، تعداد غلاف در شاخه فرعی، عملکرد اقتصادی، تعداد دانه در بوته، شاخص برداشت، تعداد غلاف در شاخه اصلی و وزن هزار دانه معنی دار نشد ولی بر روی عملکرد بیولوژیک و درصد روغن تأثیر معنی داری داشت. اثر متقابل سطوح مختلف کود آهن و روی بر تعداد غلاف در بوته، عملکرد اقتصادی، تعداد دانه در بوته، شاخص برداشت، تعداد غلاف در شاخه اصلی، تعداد غلاف در شاخه فرعی، وزن هزار دانه و درصد روغن  معنی دار نشد ولی بر روی عملکرد بیولوژیک تأثیر معنی داری داشت. محلول پاشی تیمار 6 کیلوگرم در هکتار کود آهن بخاطر داشتن بیشترین عملکرد اقتصادی و محلول پاشی تیمار 2 کیلوگرم درهکتار کود آهن و6 کیلوگرم در هکتار کود روی بخاطر داشتن بیشترین عملکرد درصد روغن پیشنهاد می شود.

واژگان کلیدی: کلزا، محلول پاشی، کود آهن، کود روی، عملکرد، روغن

 

1-1- کلیات

« تا چشم کار می کند گیاهان زیبایی که به زردی می زنند زمین پهناور و پر برکت را پوشانده اند و با آسمان آبی و ابرهای سخاوتمند آن، منظره ای بدیع و به یاد ماندنی پدید آورده اند. این میهمانان تازه وارد کشاورزی کهنسال ایران زمین، بسیار زودتر از آنچه گمان می رفت خود را در دل میزبان مهربان خود جای کرده اند و عزیز شمرده می شوند. هرچند که هنوز برخی به این میهمانان کشت و صنعت کشورمان به دیده تردید می نگرند و قابلیت های آن را باور ندارند » (سورزنچی، 1382).

در سال 1798 میلادی، مالتوس در مقاله ای با عنوان « ارزیابی جمعیت » اظهار داشت، سرانجام رشد جمعیت از ظرفیت های تولید مواد غذایی تجاوز می کند (اسمعیلیان، 1382).

گرچه به نظر می رسد، نظر مالتوس درباره روند تصاعد هندسی جمعیت جهان در برابر تصاعد حسابی تولیدات غذایی از نظر منطقی کاملاً درست نباشد، با این حال روزی را که بشر به ناچار با بحران غذا روبرو خواهد شد، به تصویر می کشد. در حال حاضر کشاورزی به عنوان ابزاری که قادر است از سایر علوم در جهت تولید غذا استفاده کند، مورد توجه خاص کشورهایی است که استقلال و تمامیت ارضی و قدرت رقابت بین المللی در زمینه های سیاسی و اقتصادی را جزء اهداف بلند مدت توسعه قرار داده اند (مجنون حسینی ، 1383). 

در تاریخ تکامل بشر از هزاران سال پیش تاکنون از دورانی که انسان دوران تلاش معاش حیوانی را پشت سر گذاشت و با نیروی اندیشه ی خود، هنر کاشت، داشت و برداشت را فرا گرفت و سعی بر ترسیم نیازمندی های بزرگ جامعه خویش نمود. علم کشاورزی به طور عام و زراعت به طور خاص دستخوش تغییرات عظیمی گردید تا هرچه بیشتر نیازمندی های رو به تزاید آدمی را به تبع افزایش بهره وری واحدهای کشاورزی تأمین نماید. در این میان بالا بردن راندمان تولید محصولات زراعی به هر نحو ضروری به نظر می رسد. با توجه به روند رشد سریع جمعیت درجهان که 90 درصد از این افزایش متعلق به کشورهای در حال توسعه بوده و درعین حال توجه به این اصل که هیچ ملتی نمی تواند و نباید برای تأمین مواد غذایی اصلی خود به سایر کشورها وابسته باشد لذا نیاز به تحول در نظام کنونی کاشت و جهت گیری تولید محصولات کشاورزی به سمت محصولات استراتژیک امری ضروری تلقی می گردد (ضمیری ، 1378).

در واقع توسعه اقتصادی جامعه نوین وابسته به گیاهان زراعی است چرا که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای مصرف انسان مورد نیاز می باشند (عبدلی ، 1381).

متأسفانه آمارهای موجود حاکی از عدم تناسب بین میزان تولید مواد غذایی و نیاز جامعه می باشند مساحت و محدوده اراضی قابل کشت و استفاده از ارقامی با پتانسیل تولید پایین یا با نیازهای آب و هوایی خاص از جمله دلایل ایجاد این عدم تناسب هستند. با توجه به موارد ذکر شده جهت دادن مطالعات به نژادی و به زراعی بسوی گیاهان جدید همراه با راندمان تولید بالا و جایگزین آنها در الگوی مصرف جامعه می توانند ازجمله راه کارهای مناسب برای رفع این معضل باشند.

هم اینک روغن خوراکی مورد نیاز از انواع دانه های روغنی مانند آفتابگردان، ذرت، سویا، پنبه، بادام زمینی، کنجد، گلرنگ، کتان و کلزا تأمین و استحصال می شود.

طبق مطالعات انجام شده، حجم و میزان تولید درکشور (حداقل تا سال 1380) از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. البته در سطح جهان علاوه بر موارد فوق محصولاتی چون هوهوبا و نخل روغنی  نیز در تأمین روغن نقش مهمی دارند (فقیه ، 1379).

در سالهای اخیر به منظور تأمین نیازهای جامعه با در نظر گرفتن سیاست کاهش وابستگی به کشورهای خارجی به افزایش تولید و سطح زیر کشت این قبیل محصولات بیشتر توجه شده است. در ایران مصرف روغن های نباتی بعنوان یک ماده غذایی همراه محصولات دیگر نظیر برنج و آرد گندم از سال 1325 خورشیدی وارد الگوی مصرف شده ولی در بدو با عدم استقبال مردم رو به رو شدند زیرا مردم این روغن ها را فاقد انرژی غذایی می دانستند ولی با آگاهی از ترکیبات و خواص مواد موجود در آنها به تدریج به مصرف روغن های نباتی روی آوردند و در بسیاری موارد آن را بر روغن حیوانی ترجیح دادند (فقیه ، 1379).

در کشور ما با توجه به فاصله روز افزون تولید داخلی دانه های روغنی با مصرف روغن و کنجاله که معلول رشد مصرف سرانه از 5/2 کیلوگرم به 18 کیلوگرم و افزایش جمعیت از 20 میلیون نفر به 70 میلیون نفر از سال 1340 تا کنون می باشد منجر به تخصیص 30 درصد از ارز کالاهای اساسی (معادل 5/1 میلیارد دلار) به واردات دانه های روغنی و کنجاله گردیده است (بی نام ، 1384).

به این ترتیب در صورتی که روند موجود ادامه یابد تنها 10-8 درصد از نیاز به دانه های روغنی از تولید داخل تأمین می گردد. برای تأمین روغن خوراکی جمعیت کشور که در 10 سال آینده حدود 80 میلیون نفر برآورد می گردد با فرض مصرف سرانه فعلی 18-17 کیلوگرم باید سالانه در حدود 4/1-3/1 میلیون تن واردات دانه های روغنی داشته باشیم که در صورت افزایش مصرف سرانه به 23 کیلوگرم و حضور روغن نباتی سالم در سبد غذایی خانوار، لزوم تأمین 7/1-6/1 میلیون تن دانه های روغنی بدیهی به نظر می رسد که این امر با فرض حداقل 200 هزار تن تولید داخلی در نظر گرفته شده است به این ترتیب با در نظر گرفتن قیمت هزار دلار به ازاء هرتن روغن خوراکی در طی 10 تا 20 سال آینده حداقل نیاز به مصرف 5/1 تا 2 میلیارد دلار جهت واردات روغن خام خواهیم داشت. این امر درحالی است که آمار فوق صرفاً مربوط به روغن خام می باشد و شامل کنجاله مورد نیاز نمی باشد (بی نام ، 1389).

با توجه به موارد ذکر شده، وزارت جهاد کشاورزی طرح 10 ساله خودکفایی دانه های روغنی (1392–1382) با هدف نیل به 000,078,1 هکتار سطح زیر کشت دانه های روغنی و 000,300,2 تن محصول (مجموع 5 دانه روغنی مورد نظر) جهت دستیابی به 73 درصد خودکفایی در تأمین روغن خوراکی را در دستور کار قرار داد (حافظیان زاده ، 1378).

اهمیت صنعتی کشت و تولید کلزا درکشور مربوط به تولید روغن آن می باشد که پس از غلات دومین منبع غذایی انرژی زا برای مردم جهان می باشد. توسعه کشت ارقام مختلف کلزای پاییزه در کشور چنانچه با هدف تولید روغن بیشتر صورت پذیرد بایستی بر مبنای عملکرد روغن ارقام باشد و در این رابطه میزان عملکرد دانه به تنهایی قادر به تعیین این شاخص نخواهد بود (نبوی محلی ، 1376).

روغن های گیاهی از مهمترین منابع تأمین انرژی برای انسان به شمار می روند بطوریکه امروزه صنایع روغن کشی در سطح دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است. افزایش مصرف روغن تا حدودی با ارتقاء سطح زندگی مردم جوامع مختلف در ارتباط است. کاشت دانه های روغنی از دیرباز بخش مهمی از کشاورزی کشورهای مختلف از جمله کشورهای بزرگ آسیایی مثل چین و هندوستان را تشکیل می داده است. دانه های روغنی پس از غلات منبع غذایی مردم جهان را تشکیل می دهند این محصولات علاوه بر دارا بودن ذخایر غنی اسیدهای چرب، حاوی پروتئین نیز می باشند(نبوی محلی ، 1376).

استفاده از پروتئینهای گیاهی به جای گوشت و نیز معرفی دانه های روغنی جدید مانند سویا و کلزا به بازارهای جهانی سبب اهمیت روز افزون این محصولات شده است. همگام با رشد جمعیت و بهبود سطح زندگی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، تقاضا برای روغن ها و نیز پروتئین های گیاهی که از محصولات فرعی دانه های روغنی می باشد افزایش یافته است و از این رو یکی از مهمترین مسائل مورد بحث درکشاورزی و صنعت کشورها به شمار می رود(نبوی محلی ، 1376).

گیاه کلزا به عنوان یکی از مهمترین گیاهان روغنی در سطح جهان مطرح است که افزایش سطح کشت و تولید آن در 20 سال اخیر قابل مقایسه با سایر گیاهان روغنی نمی باشد هر چند در اوایل قرن بیستم به واسطه وجود اسیداروسیک در روغن و گلوکوزینولات درکنجاله ، مصرف آن محدود گردیده ولی به تدریج با ایجاد ارقام دوصفر و سه صفر که مقدار اسیداروسیک، گلوکوزینولات و فیبر آنها بر پایه 2 درصد و 30 میکرومول در هر گرم کنجاله تنظیم شده بود فصل تازه ای در تولید این گیاه گشوده شد (پیروزبخت ، 1375. کاظمی ، 1377. نبوی محلی ، 1376).

با گذشت زمان بر اهمیت و ارزش مصرف روغن کلزا افزوده شده است. بطوریکه امروزه متخصصان بهداشت مواد غذایی در کانادا مصرف روغن کلزا را به دلیل فراوانی اسیدهای چرب اشباع نشده برای بیماران قلبی توصیه می کنند(میر بلوک ، 1379).

کیفیت دانه کلزا تا حدود زیادی به میزان روغن آن بستگی دارد. درکل کلزا دارای حدود 40 درصد روغن نباتی بوده و کیفیت روغن در ارقام جدید بسیار مطلوب و به دلیل داشتن بیش از 60 درصد اسیداولئیک بهترین کیفیت روغن را داراست. درصد روغن گونه های مختلف تا حدی ممکن است تحت تأثیر شرایط محیطی قرار گیرد. عوامل محیطی حداقل به همان میزان عوامل ژنتیکی می تواند بر میزان روغن ارقام متعلق به یک گونه مؤثر باشد. از اینرو انتظار می رود که تغذیه کلزا به عنوان یک عامل محیطی ویژه در تعیین میزان روغن اهمیت داشته باشد (میر بلوک ، 1379. نبوی محلی ، 1376).

ترکیب اسیدهای چرب نقش مهمی در کیفیت روغن کلزا دارد و عوامل محیطی برعکس عوامل وراثتی، تأثیر کمی بر ترکیب اسیدهای چرب دارند. روغن کلزا با نسبتهای بالای اسیداروسیک موجب لاغری حیوانات آزمایشگاهی و خوکها شده است. چنین جیره غذایی می تواند سبب مصرف غیر عادی چربی در عضلات قلب و ماهیچه های بدن همراه با تغییرات نامطلوبی در بافت میوکارد شود. در صورتی که استفاده از روغن کلزا با حداقل اسیداروسیک این عوارض را درپی نخواهد داشت. روغن کلزا دارای اسیداروسیک اندک اساساً حاوی مقادیر زیاد اسیداولئیک می باشد ولی میزان اسیدلینولئیک آن نسبت به بسیاری از روغن های گیاهی بیشتر می باشد (احمدی و همکاران ، 1377).

روغن کلزا در مقایسه با روغن های حاصل از دانه های روغنی دیگر نظیر آفتابگردان، ذرت و سویا به دلیل دارا بودن اسیدهای چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول از کیفیت تغذیه ای بالایی برخوردار است(آینه بند ، 1371).

در میان دانه های روغنی گیاه کلزا جایگاه ویژه ای دارد بطوریکه با داشتن متجاوز از 42 درصد روغن دانه میزان روغن آن از آفتابگردان، سویا، پنبه و گلرنگ بیشتر بوده و کیفیت روغن آن در ارقام جدید به دلیل دارا بودن بیش از 60 درصد اولئین  بهتر از سایر دانه های روغنی می باشد. کنجاله آن در ارقام جدید کیفیتی نزدیک به کنجاله سویا داشته و دارای 40 درصد پروتئین است. به این ترتیب زارع با کاشت هر هکتار کلزا درحدود 3 تن دانه از هر هکتار معادل تولید 1200 کیلوگرم روغن نباتی و 1650 کیلوگرم کنجاله برداشت می نماید که این امر در صورت کاشت سایر دانه های روغنی حاصل نمی گردد (سید احمدی و همکاران ، 1384).

علاوه بر موارد ذکر شده، کلزا قادر است در بسیاری از عرض های جغرافیایی بالا تا عرض های جغرافیایی پایین تر کشت شود بطوریکه وجود ارقام بهاره و پاییزه انعطاف مناسبی را برای آن در رابطه با اقلیم ها و مناطق مختلف آب و هوایی ایجاد نموده است(فقیه ، 1379).

در مجموع میتوان مزایای کشت کلزا را نسبت به سایر دانه های روغنی در موارد ذیل جستجو نمود:

– تولید روغن بیشتر با مصرف آب کمتر.

– قابلیت کشت پاییزه و عدم رقابت با محصولات زراعی کشت های بهاره و تابستانه.

– امکان کشت در شرایط دیم و زمین های آیش.

– قابلیت کاشت، داشت و برداشت با ادوات زراعی گندم و جو و بی نیازی به ماشین های زراعی خاص و سرمایه گذاری جدید برای خرید آنها.

– درآمد زایی بیشتر برای کشاورزان درمقایسه با کاشت غلات.

– جلوگیری از فرسایش خاک و شسته شدن ازت آن در فصل بارندگی.

– ایجاد اشتغال برای کشاورزان در زمستان و کاهش مهاجرت های فصلی روستاییان.

– کمک به تأمین سلامت مصرف کنندگان روغن های خوراکی (سورزنچی ، 1382).

 

1-2- فرضیه ها

  • نوع و زمان مصرف عناصر کم مصرف یعنی محلول پاشی در هنگام خروج روزت و گلدهی باعث افزایش عملکرد می شود.
  • دزهای مختلف کودهای آهن و روی بر عملکرد کلزا و بالا رفتن درصد روغن دانه تأثیر خواهند داشت.
  • مصرف کودهای آهن و روی با هم اثر متقابل خواهند داشت.

1-3- اهدف

با توجه به اینکه عناصر در خاک تحت تأثیر عوامل خاکی و دیگر عوامل قرار می گیرند به فرمهایی تبدیل می شوند که غیر قابل جذب برای گیاه  می شوند، و گیاه به این عناصر نیاز دارد، لزوم استفاده از روش هایی که بتوان این عناصر را به گونه ای در اختیار گیاه قرار داد که گیاه بتواند به راحتی از آن استفاده کند و چرخه زندگی خود را بدون هیچ کم و کاستی به پایان برساند را بیان می کند. بر اساس این مطالب اهداف زیر را میتوان در این تحقیق دنبال کرد:

1 –  شناخت تأثیر محلول پاشی کودهای آهن و روی بر عملکرد کلزا.

2 – شناخت تأثیر کود آهن و روی بر عملکرد روغن دانه کلزا.

3 – تعیین بهترین میزان دز مصرفی کود آهن و روی در کلزا.

1-4- مراکز پراکنش کلزا

گرچه مبدأ گونه های مختلف کلزا کاملاً روشن نیست. احتمال می رود گونه Brassica napus از تلاقی بین گونه های B.rapa  و B.oleracea به وجود آمده باشد. چون منشأ گونه اخیر از منطقه مدیترانه است، اعتقاد بر این است که گونه  B.napusباید از جنوب اروپا منشأ گرفته و از آنجا در اوایل قرن 18 به آسیا وارد شده باشد (داونی و رابلین،1989).

به نظر می رسد گونه B.rapa قدیمیترین گونه و بیشترین پراکنش را داشته باشد. این گونه لااقل در 2000 سال قبل در ناحیه ای که از غرب اروپا تا شرق چین و کره و از شمال نروژ تا شمال صحرا و هند امتداد داشته، یافت شده است (هرج،1976). بورخیل (بورخیل،1930به نقل از پراکاش،1980)پیشنهاد کرده است که مبدأ گونه B.rapa جایی در اروپا بوده که در آنجا ابتدا به فرم دو ساله وجود داشته و بعدها فرم یکساله از آن منشعب شده است. آسیای مرکزی، افغانستان یا هند ممکن است مراکز پراکنش دیگری به حساب آیند(سینسکایا،1928؛ واویلوف،1949).

تعداد صفحه :140

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***