دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و کود شیمیایی  اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد جو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 

عنوان :

بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و کود شیمیایی  اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد جو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نیتروکسین و اوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو رقم سراسری، آزمایشی به صورت  فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. کود نیتروکسین در دو سطح شامل ۰ (شاهد) و ۳ لیتر در هکتار و اوره در سه سطح شامل ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار منظورگردید. با توجه بـه نتایج آزمون خاک، نصف کود ازته در زمان کاشت به زمین داده شد. کود فسفره و پتاسه مورد نیاز نیز قبل از کاشت در سطح کرت ها پخش گردید. عملیات داشت برای همه کرت ها به صورت یکسان انجام شد. پس از رسیدن محصول، وزن تر اندام هوایی، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، طول سنبله و وزن خشک اندام هوایی اندازه گیری و سپس عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت محاسبه و با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه واریانس انجام گرفت. نتایج حاصله نشان دادکه اثر نیتروکسین بر کلیه صفات معنی­دار گردید. اثر کود شیمیایی اوره نیز بر کلیه صفات به جز وزن تر اندام هوایی معنی دار گردید. اثر متقابل کودهای بیولوژیک نیتروکسین و اوره نیز در کلیه صفات مورد مطالعه به­جز میانگین وزن هزار دانه معنی­دار بود. حداکثر عملکرد دانه در تیمار ۱U2N (3 لیتر در هکتار کود نیتروکسین و ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره) معادل ۹/۱۹۷ گرم در متر مربع و کمترین مقدار عملکرد دانه در تیمار ۳U0N به مقدار ۵/۲۷۹ گرم در متر مربع حاصل شد. ضمناً در اکثر صفات مورد مطالعه تیمار ۱U2N حداکثر مقدار را نشان داد.

کلمات کلیدی: جو، نیتروکسین، اوره

۱-۱- مقدمه

 افزایش جمعیت جهان با نرخ ۷/۱ درصد نشان داده که سالانه بیش از ۹۰ میلیون نفر به مصرف کنندگان محصولات کشاورزی افزوده می شود. لذا، تولید غذا می بایست افزایش یابد تا از کمبودهای غذایی جلوگیری گردد. تاکنون، بازدهی محصولات کشاورزی به طور چشمگیری افزایش یافته و این افزایش مدیون عواملی از جمله روش های مناسب مدیریتی، نظام های تولیدی، فنون جدید مبارزه با آفات و بیماری ها و استفاده بهینه از آب بوده است. با روندی که افزایش جمعیت در جهان دارد برای تأمین مواد غذایی در سال های آینده بایستی میزان تولیدات کشاورزی و مواد غذایی بسیار افزایش یابد تا بتواند نیازهای غذائی جامعه بشری را مرتفع سازد. جو یکی از محصولات عمده مورد کاشت در مناطق گرمسیری می باشد که در تأمین علوفه و دانه بسیار حائز اهمیت می باشد که سالانه جهت تولید این محصول ناچار به استفاده از کودهای شیمیایی می باشیم که این کودها علاوه بر آلودگی محیط زیست باعث افزایش هزینه تولید خواهند شد. یکی از مهم ترین مواردی که امروزه از جایگاه ویژه ای برخوردار گشته و تحقیقات زیادی نیز بر روی آن انجام می گیرد، استفاده از برخی ریز موجودات مفید خاکزی است که همزیستی آنها با گیاهان، تأمین کننده عناصر غذایی و رشد بهتر آنها می باشد که اصطلاحاً به آنها«کود زیستی»گفته می شود (صالح راستین، ۱۳۸۰).

 اگرچه استفاده از کودهای زیستی از سال های گذشته مورد توجه قرار گرفته ولی در سال های اخیر توجه بیشتری به این سیستم معطوف شده است. در این سیستم گیاهان می توانند از عوامل تولید از جمله آب، مواد غذایی، نور و غیره به نحو مطلوبی استفاده نموده و در افزایش تولید مؤثر باشند و همچنین این کودها باعث جلوگیری از آلودگی های زسیت محیطی می شوند. با توجه بـه اینکـه سالانه مواد غذایی زیادی از زمین خارج می گردد و جهت تغذیه گیاهان ناچار به استفاده از کودهـای شیمیایی می باشیم که این امر با اهداف کشاورزی پایدار سازگار نیست (بای بوردی و همکاران، ۱۳۸۰). امروزه در اکثر نقاط دنیا از جمله کشور ما، مصرف افراطی مواد شیمیایی برای دستیابی به عملکرد بالا در محصولات زراعی و جبران کمبود منابع تغذیه ای باعث افزایش هزینه های تولید همراه با تخریب منابع خاکی، آبی و زیستی شده است (آلکساندر، ۲۰۰۶). آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی، فشردگی و کاهش باروری و همچنین خصوصیات فیزیکی مثبت خاک ها، کاهش کیفیت محصولات کشاورزی به ویژه محصولات باغی، جدی بودن تخریب محیط زیست در اثر استفاده نامتعادل از نهاده های کشاورزی بخصوص کود شیمیایی و نیز کاربرد روش های غلط، همگی باعث شدند تا در بیانیه جهانی غذا از حاصلخیزی خاک به عنوان کلید تحقق امنیت جهانی غذا نام برده شود (فتحی، ۱۳۸۲).

۱-۲- هدف از اجرای آزمایش

 ۱- تأثیر کود بیولوژیک نیتروکسین بر روی عملکرد و اجزای عملکرد جو. ۲- بررسی امکان تلفیق کود شیمیایی اوره با نیتروکسین و کاهش مصرف کود شیمیایی اوره. ۳- رسیدن به پایداری در کشاورزی از طریق کاهش مصرف کود شیمیایی و خسارت های زیست محیطی.

۱-۳- فرضیات آزمایش

۱- کود بیولوژیک نیتروکسین موجب تولید عملکرد مطلوب در گیاه جو خواهد شد. ۲- کاهش مصرف کود اوره در نتیجه مصرف کود نیتروکسین باعث دستیابی به عملکرد بهینه خواهد شد.

۱-۴- غلات

  غلات به گروه بزرگی از گیاهان زراعی گفته می شود که دانه آنها در تغذیه مردم جهان و تهیه نان نقش عمده ای را بر عهده داشته وهمچنین در تغذیه حیوانات و پرندگان و مصارف صنعتی کاربرد وسیعی دارد. غلات شامل گیاهانی از جمله گندم، جو، یولاف، برنج، ارزن، ذرت، چاودار و سورگوم می باشد که از این گروه، گندم و جو در سطح وسیعی از زمین های زراعی دنیا کشت می گردند به طوری که حتی در نواحی نیمه خشک که برای تولید محصول و رشد و نمو این گیاهان بارندگی نسبتاً کافی است کشت این محصولات موفقیت آمیز است. گندم، ذرت و برنج سه محصول مهم هستند که هریک نزدیک به ۴/۱ مقدار تولید سالانه کل غلات جهان را تشکیل می دهند و پنج گونه دیگر غلات یعنی جو، یولاف، چاودار، ذرت خوشه ای و ارزن مجموعاً ۴/۱ میزان تولید سالیانه غلات را تشکیل می دهند ( خدابنده، ۱۳۸۴ ).

۱-۴-۱- اهمیت غذایی غلات

  غلات تأمین کننده هیدرات های کربن ( نشاسته، قند و سلولز )، پروتئین، روغن، مواد معدنی و برخی ویتامین ها می باشد. انسان می تواند قسمت اعظم پروتئین مورد نیاز روزانه خود ( ۶۵ تا ۸۰ گرم ) را با خوردن مقدار زیادی غلات تأمین کند. غلات ارزانترین مواد غذایی حاوی پروتئین و نشاسته می باشد. بر اساس بررسی های ارائه شده توسط مؤسسه علوم غذایی ایران در سه استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و غربی ۷۵ درصد پروتئین مصرفی روزانه افراد از غلات تأمین می شود. به علاوه نقش غلات در تهیه گوشت، لبنیات و تأمین مواد معدنی و غیره حائز اهمیت است (کردوانی، ۱۳۷۹ ).

۱-۴-۲- اهمیت اقتصادی غلات

  غلات گیاهانی هستند که به مقدار زیاد و در مساحت وسیعی از زمین های کشاورزی دنیا و حتی در نواحی خشک کشت گردیده و محصول کافی تولید تولید می نمایند. اهمیت اقتصادی غلات چه از نظر تولید و چه از نظر تغذیه در دنیا بیش از سایر محصولات کشاورزی کشت می شود. حتی در مناطقی که به علت متغیر بودن شرایط اقلیمی و یا خشکی محیط امکان تولید محصولی وجود نداشته باشد، به آسانی می توان غلات را تولید نمود ( خدابنده، ۱۳۸۴ ). غلات بیشترین سطح زیر کشت را در مناطق کشور به خود اختصاص داده به طوری که نقش مهمی در سیاست گذاری های بخش کشاورزی ایفا نموده است. نقش و اهمیت غلات در تغذیه انسان بر همگان آشکار بوده و در کشورهایی که قادر به تأمین نان مورد نیاز خود بوده و به دیگران احتیاج نداشته باشند اولین قدم در نیل به استقلال اقتصادی و خودکفائی می باشد (روستایی و اسکندری، ۱۳۸۷ ). در جامعه کنونی، بخشی از توسعه اقتصادی جامعه بستگی به کشاورزی دارد. زیرا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به محصولات کشاورزی وابسته می باشد ( فتحی، ۱۳۸۲ ).

۱-۵- جو

  جو یکی از قدیمی ترین گیاهان زراعی می باشد که توسط انسان اهلی شده و در نقاطی از خاور نزدیک که کاوش های باستان شناسی صورت گرفته همیشه با گندم های ایمر و اینکورن دیده شده است (پورصالح، ۱۳۷۹). قدیمی ترین رقم جو از نوع دو ردیفه می باشد که در حفاری های جنوب اروپا به دست آمده و معلوم شده است که در عصر حجر کشت می شده است (خدابنده، ۱۳۸۴). محققین سه مرکز جغرافیایی را به عنوان مبدأ اولیه جو ذکر کرده اند:

۱- شرق آسیا از تبت تا ژاپن را مبدأ اولیه نامیده است که جوهای دو ردیفه پائیزه و ریشک دار در این مرکز قرار دارند.

۲- خاور نزدیک که شامل آناتولی، سوریه و فلسطین می باشد و این منطقه مبدأ جوهای دو ردیفه بوده و دارای فرم های پائیزه- بهاره و حدواسط می باشد.

۳- آفریقا که در این ناحیه فرم های حدواسط و بهاره دیده می شود.

جو گیاهی است که دامنه انتشار و سازش اقلیمی وسیعی دارد و در عین حال ارزش تجاری آن کمتر از گندم می باشد و به همین دلیل در نقاطی از مناطق خشک که میزان بارندگی بسیار اندک و غیرقابل پیش بینی و متغیر است و تکافوی تولید محصول رضایت بخش گندم را نمی کند، کشت می شود (پورصالح، ۱۳۷۹).

 ۱-۵-۱- مصارف جو

  جو مصارف زیادی در تغذیه انسان و دام دارد و ارزش علوفه ای دانه های جو قابل مقایسه با ارزش علوفه ای دانه های ذرت می باشد. در بعضی از نواحی دنیا دانه های جو غذای اصلی تعداد زیادی از مردم است (پورصالح، ۱۳۷۹). کاه جو در تغذیه دام مورد استفاده قرار می گیرد و ارزش تغذیه ای علوفه آن از کاه گندم بیشتر است و برای تهیه علوفه سبز، جو را می توان به تنهایی یا مخلوط با یکی از بقولات یک ساله کشت نمود (شریفی جهان تیغ و عباسی، ۱۳۸۵). این گیاه دارای مقادیر زیادی ویتامین از جمله ویتامین های A، E، ۱B، ۲B و ۱۲B بوده که علاوه بر آن از نظر معدنی مانند کلسیم، فسفر، مس، سدیم، منگنز و کبالت نیز غنی است و از ساقه آن در صنعت کاغذ سازی هم استفاده می شود (خدابنده، ۱۳۸۴).

۱- ۶- سطح زیر کشت و عملکرد جو

 بیشترین سطح زیر کشت جو در دنیا، متعلق به کشورهای مستقل مشترک المنافع با ۲۶ میلیون هکتار و کانادا با ۵ میلیون و اسپانیا با ۳/۴ میلیون هکتار و ترکیه و ایران با ۵/۲-۲ میلیون هکتار و فرانسه با ۷/۱ میلیون هکتار است، متوسط عملکرد جو در دنیا ۲.۵ تن در هکتار می­باشد. سال ۸۵-۸۴ متوسط عملکرد جو آبی در کشور ۳۵۲۷ کیلوگرم در هکتار بوده که استان اصفهان با ۴۴۰۰ کیلوگرم بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱۷۵۰ کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد را داشته­اند متوسط عملکرد دیم ۱۲۲۸ کیلوگرم در هکتار بوده که بالاترین تولید مربوط به استان مازتدران ۱۹۵۰ کیلوگرم در هکتار است (شریفی جهان تیغ و عباسی، ۱۳۸۵).

۱-۷- گیاه شناسی جو

  جو نیز مانند گندم یکی از گیاهان مهم تیره غلات gramineae و از جنس Horhdeum و گونه sativaum با vulgare می­باشد. (خدابنده، ۱۳۸۴). جوانه دانه­های جو پوشیده و دو قطبی است و سبز شدن آن ۸ تا ۱۲ روز بعد از کشت صورت می گیرد، تعداد ریشه­های جنینی در جو بسته به رقم، اندازه دانه و شرایط رشد و نمو ۸- ۵ عدد است. ارقام پائیزه دارای ۵ تا ۶ عدد و تعداد ریشه­ها در دانه­های بزرگ بیشتر از دانه­های کوچک است، که یک یا تعدادی از آنها به طور عمودی و تا عمق ۲ متر در خاک نفوذ می­کند و بقیه در اطراف به طور جانبی در عمق ۴۰ سانتی­متری خاک گسترش می­یابند. سیستم ریشه­ای در جو مثل سایر غلات سطحی و افشان است و ریشه­های ثانوی در هنگام پنجه زدن از گره­های مجاور سطح خاک به وجود آمده که بعضی از آنها مانند ریشه­های اولیه به طور عمودی و به سمت پایین خاک نفوذ کرده و بخشی به اطراف پخش شده و قشر فوقانی خاک را از یک توده متراکم ریشه پر می­کنند (پورصالح، ۱۳۷۹).

تعداد صفحه :۸۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***