دانلود پایان نامه ارشد : تعیین سطح بهینه کاربرد کود نیتروکسین …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان :  تعیین سطح بهینه کاربرد کود نیتروکسین و بیوسوپرفسفات و اثر آنها بر اجزاء عملکرد در لوبیا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

عنوان :

تعیین سطح بهینه کاربرد کود نیتروکسین و بیوسوپرفسفات و اثر آنها بر اجزاء عملکرد در لوبیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

 انسان از بدو خلقت خود تا کنون در تخریب خاک و محیط زیست خود نقش مهم و اساسی ایفا نموده است. امروزه، در آغاز هزاره سوم، علیرغم بالا رفتن سطح دانش و فن آوری، هنوز مسئله مهم جهان غذا می باشد. انسان، کماکان با مشکلاتی چون گسترش قحطی، گرسنگی، سوء تغذیه و همچنین عدم اطمینان از دسترسی به غذای کافی روبرو است. در سال های اخیر مفهوم توسعه پایدار در رابطه با حفظ و نگهداری منابع رایج شده است. پس از روبرو شدن جهان با بحران های آلودگی محیط زیست، تخریب لایه اوزن، تغییرات آب و هوا و به دنبال آن افزایش گرمای اتمسفر، به طور روز افزونی این نظریه مورد تأکید و تأیید جهانی قرار گرفت که توسعه پایدار، راهکاری است که می تواند نیازهای نسل های کنونی را تأمین کند بدون آنکه نسل های آینده را از منابع و امکانات زیستی جهان محروم نماید (تعریف توسعه پایدار). در هر حال واقعیتی به نام «رشد جمعیت» آدمی را ملزم به تولید بیشتر محصولات کشاورزی به منظور تأمین غذا و حرکت در جهت افزایش تولید در واحد سطح نموده است. این امر نیز به جز از طریق تولید و مصرف مقادیر بیشتر کود محقق نمی گردد. در اکثر نقاط دنیا از جمله کشور ما، مصرف افراطی مواد شیمیایی برای دستیابی به عملکرد بالا در محصولات زراعی و جبران کمبود منابع تغذیه ای باعث افزایش هزینه های تولید همراه با تخریب منابع خاکی، آبی و زیستی شده است. آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی، فشردگی و کاهش باروری و همچنین خصوصیات فیزیکی مثبت خاک ها، کاهش کیفیت محصولات کشاورزی به ویژه محصولات باغی، جدی بودن تخریب محیط زیست در اثر استفاده نامتعادل از نهاده های کشاورزی بخصوص کود شیمیایی و نیز کاربرد روش های غلط، همگی باعث شدند تا در بیانیه جهانی غذا از حاصلخیزی خاک به عنوان کلید تحقق امنیت جهانی غذا نام برده شود (عزیزی و همکاران، ۱۳۸۸).

امروزه در اکثر محافل علمی، صحبت از نظام های زراعی سالم و با دوام از نظر اکولوژیکی و توسعه سیستم های پایدار کشاورزی به میان آمده است. توجه به کشاورزی پایدار با مصرف نهاده های کمتر، از اواسط دهه ۱۹۸۰ در نتیجه فشارهای اقتصادی و حساسیت نسبت به محیط زیست و جلوگیری از تخریب زمین های زراعی بوجود آمد. آنچه مسلم است کشاورزی پایدار را نباید تنها به عنوان مجموعه ای از ارزش ها به حساب آورد بلکه باید آن را نوعی بینش قلمداد نمود که در آن جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی فلسفی نهفته است و ابعاد فرهنگی آن کمتر از جنبه های فنی و تکنیکی مربوطه نیست. تا کنون تعاریف بسیار متعددی توسط دانشمندان مختلف برای کشاورزی پایدار ارائه شده است ولی به طور خلاصه می توان کشاورزی پایدار را چنین تعریف نمود که عبارت است از نوعی سیستم کشاورزی که در آن با به کار بردن حداقل نهاده ها و عوامل مصنوعی و شیمیایی خارجی، بتوان عملکرد مطلوبی بدست آورد به نحوی که حداقل تأثیر سوء بر روی محیط زیست گذاشته شود. انجمن علوم زراعی آمریکا نیز در سال ۱۹۸۸ تعریفی را برای کشاورزی پایدار ارائه کرده است که کاربرد زیادی دارد. طبق این تعریف کشاورزی پایدار در دراز مدت کیفیت محیط و منابع طبیعی را ارتقاء می دهد، غذا و پوشاک انسان را تأمین می کند، از نظر اقتصادی پویاست و همچنین کیفیت زندگی کشاورز و کل جامعه را افزایش می دهد. در واقع یک سیستم پایدار کشاورزی می بایست از نظر اکولوژیکی مطلوب، از نظر اقتصادی سودمند و از نظر اجتماعی مورد قبول باشد. کشاورزی پایدار تمام ساختارهای یک فرضیه ایده آل را داراست. فرضیه ایده آلی که نیازمند دسترسی به یک روش کلی، تلفیق خود نظم و یا نظامی جهت دار است به طوری که صرفاً جنبه های پژوهشی را دارا نباشد. در این نوع کشاورزی تأکید بر روی به  حداکثر رساندن تولید نبوده بلکه بهینه بودن استفاده و پایدار نمودن تولید در یک دوره طولانی مد نظر می باشد. مهم ترین عملیات ها و راهکارهایی که برای ایجاد پایداری در کشاورزی می توان انجام داد به طور مختصر به شرح زیر است:

* حداقل علمیات خاک ورزی از طریق اعمال شخم حداقل یا سیستم های بدون شخم.

* کشت مخلوط.

* استفاده از مالچ ها به خصوص، مالچ های گیاهی و زنده.

* تناوب زراعی مناسب.

* تلفیق دام با زراعت.

* مبارزه بیولوژیک یا مدیریت تلفیقی آفات، بیماری ها و علف های هرز.

* تغییر کاشت (به عنوان روشی برای به حداقل رساندن خسارت آفات و بیماری ها)

* استفاده از کودهای آلی.

* استفاده از کودهای بیولوژیک.

در خصوص عوامل مؤثر در برقراری پایداری در سیستم های زراعی، یکی از مهم ترین مواردی که امروزه از جایگاه ویژه ای برخوردار گشته و تحقیقات زیادی نیز بر روی آن انجام می گیرد، استفاده از برخی ریز موجودات مفید خاکزی است که همزیستی آنها با گیاهان، تأمین کننده عناصر غذایی و رشد بهتر آنها می باشد که اصطلاحاً به آنها«کود بیولوژیک»گفته می شود. کودهای بیولوژیک منحصراً به مواد آلی حاصل از کودهای دامی، بقایای گیاهی و غیره اطلاق نمی شود بلکه تولیدات حاصل از فعالیت ریز موجودات که در ارتباط با تثبیت نیتروژن یا فراهمی فسفر و یا عناصر غذایی در خاک فعالیت می کنند را نیز شامل می شود (بای بوردی و همکاران، ۱۳۸۰). این کودها درست در نقطه مقابل کودهای شیمیایی قرار دارند به طوری که مصرف آنها بدون نگرانی اثرات سوء زیست محیطی، غالباً موجب بهبود شرایط فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک در کشاورزی از قدمت بسیار زیادی برخوردار است و در گذشته نه چندان دور تمام مواد غذایی مورد مصرف انسان با استفاده از چنین منابع ارزشمندی تولید می شده است ولی بهره برداری علمی از این گونه منابع سابقه چندانی ندارد. علی رغم کاهش کاربرد کودهای بیولوژیک به علل مختلف طی چند دهه گذشته، به نظر می رسد جایگزینی تدریجی کودهای شیمیایی خصوصاً کودهای نیتروژنه و فسفاته با کودهای بیولوژیک به دلیل مزایای نسبی کودهای بیولوژیک و به علاوه ارزانی آن امری کاملاً اجتناب ناپذیر باشد. لذا یکی از مسائل مهمی که می تواند موضوع تحقیقی بسیاری از مراکز پژوهشی و دانشگاهی باشد استفاده از این گونه ریز موجودات مفید به منظور تأمین مایحتاج غذایی و تحریک رشد گیاهان زراعی، توسعه و ترویج فرهنگ تولید و استفاده از کودهای بیولوژیک و فرهنگ سازی در خصوص لزوم استفاده صحیح از منابع طبیعی مولد غذا و حمایت از سلامت محیط زیست است (خاوازی، ۱۳۸۱).

با توجه به اهمیت و نقش حبوبات به عنوان منابع پروتئین، نکته حائز اهمیت در تولید این گیاهان، افزایش زیست توده آنها بدون کاربرد نهاده های مضر شیمیایی اعم از کود یا سموم دفع آفات می باشد. مدیریت صحیح استفاده از گونه های میکروبی همیار  با گیاهان، در بهبود عملکرد و کیفیت آنها تأثیر گذار خواهد بود. امروزه استفاده از موادی مانند سوپرجاذب ها جهت کاهش تاثیرات منفی ناشی از تنش خشکی و افزایش تاثیر کودها و آفت کش ها  دارای اهمیت است (شاه حسینی و همکاران، ۱۳۸۸).

۱-۱-۱- فرضیات:

۱- استفاده از کود نیتروکسین اثر معنی داری بر عملکرد دانه در گیاه لوبیا چیتی دارد.

۲- استفاده از بیوسوپرفسفات به طور معنی داری باعث افزایش عملکرد دانه در لوبیا چیتی می گردد.

۳- کاربرد کود نیتروکسین و بیوسوپرفسفات به طور معنی داری باعث افزایش عملکرد بیولوژیکی در لوبیا می شود.  

۱-۱-۲-  اهداف:

تعیین سطح بهینه کاربرد کود نیتروکسین و بیوسوپرفسفات و اثر آنها بر اجزاء عملکرد در لوبیا

بررسی اثر کاربرد کود نیتروکسین و بیوسوپرفسفات بر عملکرد دانه در لوبیا چیتی

بررسی اثر کاربرد کود نیتروکسین و بیوسوپرفسفات بر عملکرد بیولوژیکی در لوبیا چیتی

۱-۲- کلیات

 ۱-۲-۱- حبوبات

  حبوبات به عنوان مهم ترین منابع غذایی گیاهی سرشار از پروتئین، دارای ارزش غذایی زیاد و قابلیت نگهداری خوبی هستند. طبق مطالعات انجام شده، ترکیب مناسبی از پروتئین حبوبات با غلات می تواند سوء تغذیه و کمبود اسید آمینه های ضروری انسان را بر طرف سازد. از طرف دیگر، با توجه به توانایی تثبیت نیتروژن در این گیاهان، قرار دادن آنها در تناوب، به پایداری سیستم های زراعی کمک می کند. یکی از راه های افزایش تولید محصولات کشاورزی، افزایش عملکرد در واحد است. استفاده از ارقام اصلاح شده، تهیه و آماده سازی بستر مطلوب کاشت، انتخاب تاریخ و روش کاشت مناسب، میزان بذر، تناوب زراعی و غیره موجب افزایش عملکرد در واحد سطح می گردد. یکی از عوامل مهم در تغییرات عملکرد حبوبات، تغذیه مناسب می باشد. تغذیه مطلوب بوته، تغذیه ای است که در نتیجه آن، عوامل محیطی دیگر نظیر آب، نور، و غیره نیز به طور مؤثر مورد استفاده گیاه قرار گیرد و در عین حال، رقابت درون بوته ای طوری باشد تا حداکثر عملکرد به دست آید (مجنون حسینی، ۱۳۷۹). حبوبات دومین منبع غذایی بشر پس از غلات و عمده ترین منبع پروتئین گیاهی است. (باقری و همکاران، ۱۳۸۰. کوچکی و بنایان اول، ۱۳۸۶). مقدار پروتئین حبوبات حدود ۲ تا ۴ برابر غلات و ۱۰ تا ۲۰ برابر گیاهان غده ای می باشد. حبوبات ۲۰ درصد پروتئین و ۱۰ درصد انرژی جمعیت انسانی را تأمین می کند و به دلیل داشتن ۸ تا ۱۴ درصد پروتئین دارای انرژی بیشتری نسبت به علوفه ذرت می باشد. به طور متوسط رژیم غذایی خصوصاً در جهان سوم بیشتر نشاسته است و کمبود پروتئین در تغذیه میلیون ها نفر انسان در کشورهای توسعه نیافته، امروزه یکی از مشکلات می باشد (مجنون حسینی، ۱۳۷۹). حبوبات به دلیل دارا بودن درصد قابل توجهی از مواد پروتئینی از ارزش غذایی نسبتاً بالایی برخودار می باشد (آیکروید و دوقتی، ۲۰۰۳). پروتئین که یکی از مواد غذایی عمده در تغذیه جانوران محسوب می شود، از دو منبع گیاهی و حیوانی قابل تأمین است. میزان پروتئین در غذای حیوانی معمولاً کمتر از میزان پروتئین در منابع گیاهی است. ولی پروتئین های موجود در غذاهای حیوانی به علت داشتن تعداد و مقدار اسید آمینه بیشتر، با ارزش تر از پروتئین های گیاهی است. از طرفی، تولید پروتئین حیوانی از پروتئین گیاهی مشکل تر و گران تر است. لذا در کشورهایی که به دلایل اقتصادی و یا مذهبی قادر به استفاده از گوشت و فرآورده های دامی نیستند، حبوبات می توانند منبع عمده پروتئین را تشکیل دهند. مطالعات حاکی از آن است که قسمتی از کمبود پروتئین را می توان به وسیله مصرف حبوبات خصوصاً لوبیا جبران نمود. حبوبات علاوه بر تأمین پروتئین، به علت وجود باکتری های تثبیت کننده نیتروژن هوا در ریشه، در حاصلخیزی خاک مؤثر می باشند. در کشورهای پیشرفته، نیز به عنوان مکمل غذایی دارای مصرف زیادی است (مجنون حسینی، ۱۳۷۹).

 

۱-۲-۲- لوبیا

 لوبیا یکی از حبوبات مهم است که دارای ۲۰ تا ۲۵ درصد پروتئین می باشد و طبق گزارش دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی ۸۸-۸۷ سطح زیر کشت لوبیا در کل کشور اعم از آبی و دیم ۹۳۸۸۸ هکتار و تولید آن ۳۷/۱۸۱۳۷۲ تن بوده وسطح زیر کشت سایر حبوبات معادل ۲۴۹۸۵ هکتار وتولید ۵۲/۳۳۴۴۸ تن  بوده است. خشکی یکی از مهم ترین فاکتورهای محدود کننده تولید محصولات در سراسر جهان می باشد. در حبوبات دوره رشد غلاف و سرعت پیری برگ ها با شروع تنش آب و افزایش درجه حرارت های محدود کننده رشد، افزایش می یابد. در صورت فراهمی رطوبت، رشد غلاف ها و بلوغ آنها در یک دوره طولانی تر انجام می شود و برگ ها با سرعتی آهسته تر پیر می شوند. چند صد گونه از جنس Phaseolus که دارای اهمیت اقتصادی ویژه ای در تغذیه انسان می باشد در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دنیا به دست آمده است. از این چند صد گونه فقط تعداد بسیار محدودی امروز زراعت شده که از بین آنها صدها نوع در نواحی گرم و معتدله دنیا کشت و کار می شود. تصور می شود که مبدأ اولیه لوبیای معمولی از آمریکای جنوبی و بومی آن منطقه بوده است (غفاری خلیق، ۱۳۷۹).

یکی از مهم ترین حبوبات در جهان، لوبیا است. تمامی گونه های لوبیا متعلق به دو جنس عمده است. جنس Phaseolus که شامل گونه های بذر درشت آمریکایی است و جنس Vigna که شامل گونه های بذر ریز آسیایی است. گونه های آمریکایی، بومی آمریکا و گونه های آسیایی بومی جنوب آسیا هستند. گونه های آمریکایی دارای غلاف هایی پهن با نوک بلند می باشد و دارای تعداد محدودی بذر در هر غلاف (۴تا۸ عدد) می باشند. گونه های آسیایی نیز دارای غلاف کوچک (حداکثر به طول ۱۰سانتی متر) و استوانه ای هستند. در داخل هر غلاف تعداد زیادی بذر (تقریباً ۲۰عدد) وجود دارد. در حال حاضر ۱۸ نوع لوبیا در سطح جهان کاشته می شود. (کوچکی و بنایان اول، ۱۳۸۶).

(Phaseolus vulgaris var.) که در زبان فارسی به نام لوبیا چیتی معروف بوده و در زبان انگلیسی Pinto bean  و یا Spotted bean نامیده می شود، یکی از زیر گونه های لوبیای معمولی است. لوبیا دارای واریته های بوته ای با رشد محدود و واریته های رونده، با رشد نامحدود می باشد که تا ارتفاع ۲ الی ۳ متری هم رشد می کنند. گل ها در این گیاه به رنگ های متنوع سفید، صورتی و ارغوانی مایل بنفش مشاهده می شوند. گل ها بر روی محور گل آذین از پایین به بالا شکوفا می شوند. غلاف های لوبیا، کشیده و آویزان هستند. شکل غلاف در ارقام مختلف، متفاوت و به اشکال خمیده، مستقیم، پهن یا استوانه ای مشاهده می گردند. (کوچکی و بنایان اول، ۱۳۸۶).

لوبیا گیاهی گرمادوست است و برخی ارقام آن نسبت به طول روز بی تفاوت و بعضی دیگر حساس یا روز کوتاه می باشند. این گیاه خودگشن است و سیستم ریشه ای نازک و باریک دارد. (دوبتز و ماهالا، ۱۹۹۹). برای رشد کامل لوبیا ۱۳۰-۱۲۰ روز وقت لازم است. از حدود ۳۹-۲۶ روز پس از کاشت چنانچه طول روز بین ۱۸-۱۰ ساعت باشد، به گل می نشیند. کمبود رطوبت را تا حدودی تحمل می کند. البته در شرایط خشک، تولید آن به شدت کاهش می یابد، ولی در طی پر شدن غلاف و گلدهی، به هوای خشک حساس است. بهترین مناطق کشت آن مناطقی است که در آخر فصل رشد آن، بارندگی صورت نگیرد. (کوچکی و بنایان اول، ۱۳۸۶).

لوبیا دارای سیستم ریشه های بسیار زیادی بوده که شامل یک ریشه اصلی و راست و تعدادی ریشه های جانبی می باشد که بیشتر در نزدیک سطح خاک به وجود می آیند. در روی ریشه های کوچک لوبیا غده های قهوه ای رنگ نامنظم تثبیت کننده ازت جا گرفته و به صورت مجتمعی درآمده اند. ساقه های لوبیا باریک، زاویه دار و راه راه که مقطع آن تقریباً چهارگوش و گاهی همراه با خطوط ارغوانی رنگ است. در روی ساقه های لوبیا برگ های مرکب سه برگچه ای به صورت متناوب در روی دمبرگ بلندی قرار گرفته اند. دمبرگ لوبیا در قاعده به وسیله استیپول کوچک نوک داری احاطه شده است. برگچه های لوبیا، کرک دار، پهن و به تدریج به طرف قاعده باریک می گردد، در حالی که شکل برگچه ها به طرف رأس باریک منتهی می شود. برگچه وسطی لوبیا بزرگترین برگچه بوده و به وسیله دو استیپول احاطه می گردد در حالی که دو برگچه جانبی هریک دارای یک استیپول می باشد. گل های لوبیا خوشه ای بوده بدین معنی که تعداد زیادی گل در امتداد دمگل قرار گرفته و هر گل به وسیله برگک های تقریباً مدور احاطه شده است. هر گل شامل کاسه گل که سه یا پنج قسمتی است و جام گل که سفید یا ارغوانی است می باشد. تخمدان کوچک و کرک دار می باشد. لوبیا گیاهی است یک ساله و بهاره که دارای یک شکل بوته ای و یک شکل بالا رونده است. در شرایط گرمسیری و نیمه گرمسیری، لوبیا را در انواع خاک ها کشت می کنند اما قادر به رشد در خاک های رسی با بافت سنگین که سطح سفره آب زیرزمینی در آنها بالا باشد، نیست. شوری زیاد خاک، به طور قابل توجهی باعث کاهش لوبیا می شود. ارقام متفاوت از نظر تثبیت ازت با هم فرق دارند. این اختلافات تا حدی به علت تفاوت در انتقال و اختصاص کربوهیدرات های غیرساختمانی به گره ها در واریته های متفاوت است. در بسیاری از نقاط جهان، عملکرد لوبیا را می توان به طور قابل توجهی از طریق بهبود عملیات زراعی، افزایش داد. تاریخ کاشت، مقدار بذر، فواصل و عمق کاشت مناسب همراه با مدیریت خوب آبیاری، استفاده از کود و کنترل آفات، بیماری و علف هرز، همگی در به حداکثر رساندن عملکرد لوبیا سهیم هستند. (کوچکی و بنایان اول، ۱۳۸۶).

تعداد صفحه :۱۱۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***