دیدگاه انسان گرایی//پایان نامه درمورد اعتیاد به اینترنت

 

شکل های جور واجور افسردگی و علائم اون

افسردگی دو نوعه ، یه قطبی و دو قطبی . در نوع دوم ( دو قطبی ) علاوه بر احساسغم واندوه ، با نشونه هایی چون پرحرفی ، فعالیت زیاد و تحریک پذیری هم رو به رو هستیم . زنان کمتر از مردان به نوع دوم ( دو قطبی) افسردگی گرفتار می شن . علائم افسردگی عبارتند از:

علائم افسردگی

– شکایات جور واجور جسمی و دردهای پراکنده
– احساس خستگی دائم
– سوء هاضمه و یبوست
– مشکلات قاعدگی و جنسی
-نبود احساس شادی و نشاط
– لذت نبردن از زندگی
– زودرنجی
-از دست دادن توانایی انجام کارای روزمره
– کم خوابی و کم اشتهایی و بعضی وقتا برعکس
-از دست دادن قدرت اراده کردن
– احساس بی ارزشی و بی عرضگی
– اشتغالات ذهنی دائمی درباره مرگ
– مبادرت به خودکشی (روزنهان، ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۱).

 

 

بررسی دلیلای افسردگی

عوامل زیادی چون ارث ، محیط ، شخصیت فرد و اجتماع در بروز افسردگی دخالت دارن .

الف ) ارث

امکان بروز افسردگی در فردی که سابقه ابتلایبه اینبیماری رو در خونواده خود داشته ، زیاده ( مخصوصا نوع دو قطبی )با در نظر گرفتن اینکه آدمایی که سابقه ژنتیکی ندارن هم ممکنه به این مریضی دچار شن .

ب ) محیط

عوامل ایجاد کننده فشار روانی در زندگی همه یما هست که از جمله آنهامی توان بهاز دست دادن عضوی از خونواده و دارایی ، اشکال در برقرار کردن ارتباطبا دور و بری ها ، مشکلات مالی و تغییر خیره کننده در روش و سبک زندگی اشاره کرد که این هااز جمله عوامل مهم تلقی می شن. هم اینکه ، اعتیاد در۳/۱ مواردمنجر بهبیماری افسردگی می شه.