راﻫﺒﺮد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ:/پایان نامه مدیریت زنجیره تامین سبز

۲-۶- معنی پایداری

اصطلاح پایداری به صورت گسترده سیاستمداران، مطبوعات معروف و ژورنالای معتبر علمی مطرح  می شه.

در حالیکه اولین بررسیا در مورد پایداری به فرهنگای سنتی و قدیمی برمیگرده. توجهات گذشته به این موضوع در بخش فعالیتای اقتصاددانان و فیلسوفان میشه دید. بطور همزمان معنی پایداری وارد فرهنگ عمومی، کتابا و فیلما شد. در دهه ۱۹۹۰ معنی پایداری وارد مدیریت شده و پس از اون به سرعت زیاد شده

      [۱] Hofmann

      [۲] Christopher & Towill

      [۳] Rosenzweig & Roth