روش‌های بهینه‌سازی-پایان نامه شبکه زنجیره تأمین

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پیشرفت یه مدل بهینه سازی چند هدفه واسه طراحی شبکه زنجیره تأمین در شرایط نبود قطعیت با در نظر گرفتن سطوح کیفی