سنجش عملکردسازمانی:-پایان نامه درباره هوش تجاری

دیدگاه مدرنمعطوف به قضاوت ( یادآوری کارکرد)

معطوف به رشد و پیشرفت ( بهبود کارکرد)نقش آزمایش کننده

قضاوت و اندازه گیری کارکرد ( قاضی)

مشورت دهنده و آسون کننده کارکرددوره آزمایش

گذشته

آیندهاستانداردهای آزمایش

نظر سازمان و مدیران مافوق

خود استاندارد گذاریهدف بیشتر آزمایش

کنترل آزمایش شونده

رشد و پیشرفت ظرفیت آزمایش شوندهسبک مصاحبه بعد از آزمایش

دستوری ( شبه محاکمه)

گفتگونتیجه های آزمایش

تعیین و شناسایی موفق ترین و دادن جایزه به مدیران

ارائه خدمات مشاوره، به خاطر بهبود دائمی فعالتا ( ایجاد انگیزه دائمی واسه بهبود کیفیت خدمات و فعالیتا)

 

 

کاپلان و جانسون در سال ۱۹۸۷، نشون دادن که معیارهای سنتی کارکرد سازمانی با در نظر گرفتن رشد سریع سازمانای مدرن، در حال کهنه و بی اعتبار شدن هستن.اونا اعلام کردن که معیارهای سنتی کارکرد سازمانی ریشه در انقلاب صنعتی داشته و نشون دهنده یه سیستم کنترل واسه بازارها و سازمان هاییه که در جوامع مدرن ایجاد شدن و هم اینکه اونا بیان داشتن که به کار گیری وسایل سنتی امتحان کارکرد موجب کاهش بهره وری مدیریت شده؛ چون جمع آوری و پردازش اطلاعات مربوط به اونا بسیار وقت گیر بوده، جفت و جور گزارش دقیق مربوط به هزینه محصول هم به دلیل بالا بودن هزینه های پروسه و هزینههای سربار بسیار مشکل بوده و درآخر این وسیله باعث می شدن تا مدیران نگاه کوتاه مدت نسبت به مشاغل سازمانی داشته باشن.

۲-۲-۴) امتحان عملکردسازمانی

امتحان کارکرد سازمانی عنوانیه که بیشتر مورد بحث قرار میگیره، اما کمتر تعریف می شه                        ( Neely & Adams ;2001).سیستمای امتحان کارکرد به عنوان ابزاری واسه پایش و اعمال نظارت طراحی شدن.امتحان کارکرد یعنی پروسه حصول اطمینان از اینکه یه سازمان راهبردهایی رو دنبال کنه که به تحقق اهداف منجر شه (Nani et al;1990).آرمسترانگ به نقل از سینک (۱۹۹۱) امتحان کارکرد رو یه وظیفه پیچیده، مشکل، رقابت برانگیز و مهم می دونه.سطح کارکرد یه سازمان تابعیه از کارآیی و تاثیر عملیات سازمانی، پس امتحان کارکرد یعنی پروسه تعیین کمیت کارایی و تاثیر یه سازمان مطمئنا، امتحان کارکرد یه هدف نیس، اما ابزاریه واسه مدیریت موثر.یافته های امتحان کارکرد نشون میده که چه اتفاقی افتاده، اما چرایی اونو نشون نمی ده.بمنظور استفاده موثر از یافته های امتحان کارکرد، یه سازمان نیازمند انتقال از «امتحان» به «مدیریت» است.این معنی به عنوان مدیریت کارکرد در تحقیقات مدیریت کارکرد سازمانی معروفه (&Baldry;2002  Amaratunga).به هرحال باید در نظر داشت که امتحان کارکرد یعنی عمل اندازه گیری کارکرد اگر مدیریت کارکرد با به کار گیری برونداد امتحان کارکرد به دنبال مدیریت کردن اون هستش ( Radnor & McGuire;2004 ).

 

۲-۲-۵) مدلای امتحان و اندازه گیری کارکرد

شاید بشه اینطور گفت که دلیل وجود این تعداد متدولوژی تناقص آمیز واسه آزمایش کارکرد این باشه که همه اونا طوری ایجاد ارزش افزوده می کنن و هرکدوم از دیدگاه خاصی به کارکرد نظر دارن.این روش ها مدیران رو به لنزهایی مجهز می کنن تا بتونن به بهتر شدن کارکرد سازمان کمک کنن.در بعضی شرایط توجه به اندازه با ارزشی سهامداران ممکنه همون چیزی باشه که سازمان باید در نظر بگیره و احتمال داره در وقتی دیگه، انجام اینجور کاری واسه سازمان نامبرده، خطر بسیار بزرگی داشته باشه.به خاطر همین مدلای مختلفی جهت آزمایش کارکرد طراحی شده که در ادامه به چند مورد از مهمترین اونا پرداخته می شه.واسه اندازه گیری این شاخصا هم مدلهای مختلفی در شرکتهای ژاپنی، امریکایی و اروپایی هست که متداولترین الگوهای اجرای پروسه آزمایش کارکرد سازمان عبارتند از:

  1. سیستم اندازه گیری کارکرد AMBITE
  2. سیستم اندازه گیری کارکرد ECOGRAI
  3. مدل کارت امتیازی متوازن