سود از نظر اسلام:"پایان نامه درباره سودآوری بانک‌

 

۲-۲-۱-۱-۲. سود از نظر اسلام

در اسلام، درآمد به وجود اومده توسط استفاده سرمایه ملکی- شخصی یعنی درآمد اقتصادی به عنوان سود تعریف می شه. یعنی، سود از دیدگاه اسلام سود یعنی مابه التفاوت خرید یا قیمت تموم شده و قیمت فروش اموال ملکی واسه فروشنده مشروط بر این که مابه التفاوت مثبت باشه (انصاری،۱۲:۱۳۹۰).

از دیدگاه اسلام، کسب سود و درآمد از اندوخته های مالی، حق شرعی و عقلائی هر فرده و رعایت اصل سود در معاملات بانکی یه ضرورت اقتصادیه. اسلام نه فقط به کار گیری اموال و سرمایه گذاری رو نشونه ایمان، جوانمردی و بی احتیاجی دونسته و بی حرکت گذاشتن اون رو زشت می شمارد، بلکه توجه به کیفیت به کار گیری اموال و هم تخصیص بهینه منابع رو مورد توجه داره. کلا در اسلام، دریافت درآمد یا در واقع سود هر منبع (دارایی) که در شکل سرمایه، در تجارت خدمات و تولید استفاده کرده می شه، واسه صاحب سرمایه مجاز و برعکس دریافت درآمد هر منبعی(دارایی) که به صورت قرض یا وام در اختیار افراد قرار گیرد، واسه قرض دهنده مجاز نخواد بود. براساس دیدگاه نامبرده، بانک ها در سیستم بانکداری اسلامی با استفاده منابع خود، به صورت سرمایه ملکی بانک ها و یا منابع سپرده ای سپرده گذاران به صورت سرمایه ملکی سپرده گذار، ضمن خرید و فروش اموال و دارایی های مورد درخواست مشتری به دادن تسهیلات اعتباری و تحصیل سود مبادرت می کنه (هدایتی و همکاران، ۱۰۰:۱۳۸۳).

 

. Fisher and Lindahl