سیر تحول تاریخی:/پایان نامه درباره وفاداری برند

وفاداری اساسی- مشتری همیشه برندی رو که به اون وفاداره، انتخاب می‎کنه.

وفاداری انشعابی (چند شاخه ای) – مشتری به دو با چند برند وفاداره.

وفادار متناوب – مشتری تو یه دوره خاص به یه برند وفاداره.

وفاداری تغییر دهنده – مشتری به هیچ برندی وفادار نیس (کاظمی راد، ۱۳۸۸، ص۶۷).

 

 

 

طبقه بندی گانش

وفاداری فعالی (تبلیغات دهن به دهن و قصد خرید) – وفاداری فعالی که ما اون رو وفاداری آگاهانه می‎نامیم، تاکید می‎کنه که مشتری وفادار با آگاهی و اعتماد کامل و با نگرشی به طور کامل مثبت به یه برند آ ن رو به بقیه پیشنهاد می‎کنه.

وفاداری واکنشی (مثل نبود ترک برند فنی در شرایط تقریبا منفی) – ما اون رو وفاداری غیر آگاهانه یا عادت به تکرار خرید می گیم، تکیه بر اون داره که فرد بدون دلیل و بدون توجه به اجناس رقبا و حتی در شرایط تقریبا منفی اقذام به تکرار خرید می کنه. (روشندل، ۱۳۸۸، ص ۲۲).

 

طبقه بندی هنری ایسل

چهار نوع وفاداری  مشتریان با در نظر گرفتن سطح در گیری و تفاوت درک شده اون وجوده:

وفاداری پیچیده – این مشتریان آدمایی با افکار پیچیده  هستن، اونا اول تحقیقات لازم رو انجام میدن و بعد عقاید و نگرشای خود رو درباره برند رو کرده و پیشرفت میدن.

وفاداری ناهنجار– این مشتریان در محل‎های نزدیک و با سرعت خرید می‎کنن. اون‎ها ممکنه برنده هایی رو که دارای  قیمتای برابری هستن؛ مشابه همدیگه بذارن.

وفاداری دائمی – اونا واسه آشنایی با برند اراده کردن می‎کنن، و از روی عادت همون برندی رو که به اون وفادارند انتخاب می‎کنن.

وفاداری تنوع جریان – بیشتر از اون به دلیل نارضایتی از برند و یا آزمایش سطح پایین از اون، برند مورد نظر رو تغییر میدن. (کاظمی راد، ۱۳۸۸، ص ۷۱).

– Copland

– Churchill

-Randel & Rundle

Brand Preference

Market share

-Gonariz & Estasakopolos

Kuikka

: Braun

Basic loyalty

Loyalty split

Loyal alternate

Change of Loyalty

-Ganesh

Loyalty active

Loyalty active

-Henry Results

Loyalty complex

Fidelity maladroit