شخصیت انسان و شخصیت برند//پایان نامه درباره شخصیت برند

کاپارا و همکاران (۲۰۰۱) به این نتیجه رسیدن که شخصیت برند وقتی که واسه برنده های جورواجور استفاده می شه در بر دارن مفاهیم مختلفه و این گسترده از معانی نیاز به تحقیق بیشتر داره و در واقع این واقعیت که ابعاد ۵گانه آکر (۱۹۹۷) در بعضی موارد خاص مختص فرهنگ آمریکاییه محل مباحثه س (بیبی، ۲۰۱۱).

 

 

۲-۱-۱۶-۲) از شخصیت آدم به شخصیت برند

مصرف کنندگان معمولا با دادن ویژگی های شخصیتی به برند واسه اونا جنبه های انسانی در نظر می گیرند

و بازاریابان بیشتر این درک رو با جایگاه یابی برند ایجاد یا تقویت می کنن. ویژگی های شخصیتی برند معنی ظاهری یا ارزش احساسی جفت و جور می کنه که می تونه به ترجیحات برند مصرف کننده کمک کنه و می تونه پایدارتر از ویژگی های عملکردی باشه. جایگاه یابی موفق شخصیت یه برند تو یه رده محصول نیازمند مدل های اندازه گیریه که قادر به صورت جدا شده از هم کردن ویژگی های شخصیتی منحصر به فرد یه برند از اون ویژگی هایی که وجه مشترک همه نام های تجاری در اون رده محصوله باشه. مصرف کنندگان یه برند رو درک می کنن با ابعادی که از شخصیت افراد می گیرند، و اون رو به بخش برنده ها گسترش می دهد. ابعاد شخصیت برند با گسترش ابعاد شخصیت انسانی به بخش برندا تعریف شده (حیدر زاده و همکاران،۱۳۸۹).

در طول سالهای گذشته، مباحث مربوط به برند و برندینگ ترکیب رنگین تر و جزئی تری به خود گرفت و شاخصهای اندازه گیری مربوط به مباحث برندینگ پیدا کرده این انتقال نه اینکه بر اساس یه منبع تئوریکی مشخصی باشه، بلکه بر اساس کنایه ایست که به موجب اون برند به عنوان یه شخصیت تلقی شد (احمدی کمرپشتی،۱۳۹۲).

– AZOLLA & KAPFER

– bibby