شرایط تحقق ارتشاء //پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

ج) در این نوع ارتشاء پرداخت رشوه به داوران، ممیزان و کارشناسان جرم شناخته نشده و یعنی نص قانونی مبنی بر تعقیب و مجازات پرداخت کننده وجه یا مال به داور یا کارشناس مرتشی وجود نداره.

گفتار دوم: تفکیک ارتشاء از مفاهیم مشابه

جرم ارتشاء از جرایم توصیفی حساب می­شه یعنی قانونگذار واسه مرتکب صفت خاص رو که همون کارمند بودن باشه رو در نظر گرفته.

پس اگر فردی عنوان کارمند رو غصب کنه و واسه انجام فعلی از دیگری وجه یا مالی رو بگیره به عنوان مرتشی قابل تعقیب نیس بلکه مشمول عناوین خاص مجرمانه دیگری مثل کلاهبرداری یا غصب عناوین دولتی هستش.

هم اینکه در فرض نامبرده اگر کسی وجه یا مالی رو داده به عنوان راشی قابل تعقیب نخواد بود چون رشوه ای پرداخت نشده.

جرم ارتشاء با بعضی از جرائم و مفاهیم مشابه بدلیل تقارن مشابهتی که بین اونا هست، رابطه نزدیکی داره. که در زیر به صورت جدا شده از هم بعضی از این جرم با بعضی از جرائم می پردازیم.

۱) تفکیک ارتشاء از هدیه

هدیه عطایاییه که شخص واسه ایجاد دوستی و یا ازدیاد دوستی بخشش می کنه.

– حجتی، مهدی، کمک مجتبی، قانون مجازات اسلامی در نظم عمومی، انتشارات عهد عدالت، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۱۷.