تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند …

برخی دیگر نیز با این تصور که دارای تقاضای دولتی هستند، توسعه می یابند ولی به علت نبود خریدار یا عدم قابلیت عرضه در بازار، با شکست مواجه می شوند. اغلب سرمایه داران ریسک پذیر در این مرحله سرمایه گذاری می کنند. ایجاد شبکه های توزیع برای عرضه کالا، تماس با عمده فروشان و خرده فروشان در این مرحله قرار می گیرد. ایجاد شبکه های توزیع برای عرضه کالا و اجرای یک برنامه تبلیغی موثر برای معرفی کالای جدید به خریداران بالقوه نیز در این مرحله صورت می گیرد.
بخش اعظم فناوری ها از سازمان های تحقیقاتی شروع می شود. پس از عبور از سازمان های دریافت کننده فناوری نتایج آنها به صحنه بازار وارد می شود. از این رو بر نقش سازمان های دریافت کننده فناوری در فرآیند تجاری سازی بسیار تایید می کنند.
۲- ۲-۴-۷ ارزیابی دستاوردها و انجام اصلاحات :
این مرحله شامل انجام تعهدات خدمات پشتیبانی از پیش تعیین شده و خاتمه فعالیت می باشد.
این مرحله که پس از بهره برداری تجاری صورت می گیرد را می توان خدمات پس از فروش نیز نامید.
در این محله در مورد فرآیند پیش بینی شده و نتایج حاصل از آن ارزیابی صورت می گیرد. حمایت و پشتیبانی فنی مستمر محصولات بعد از فروش بر اساس نتایج بهره برداری به منظور اطمینان از کیفیت و قابلیت محصولات و رفع مشکلات احتمالی آن و ایجاد تغییرات در فناوری به منظور بهینه سازی مراحل مختلف تولید محصول و پیش بینی تحولات آتی بازارهای فناوری و محصول و ارائه نسخه جدید فناوری و دریافت بازخورد از مشتری نیز در این مرحله قرار می گیرد.
۲- ۲- ۵ انواع روش های تجاری سازی:
موسایی و دیگران در پژوهش های خود به این نتیجه رسیده اند که: از جمله تصمیمات اساسی در فرآیند تولید نحوه سرمایه گذاری است. به جرات می توان گفت که سرمایه گذاری های مستقل به خصوص در مورد محصولات از جنس فناوری ، دارای ریسک بسیار زیادی است. بدین صورت در حال حاضر تمهیدات بسیاری در سازمان ها برای پیدا کردن شرکای تجاری صورت گرفته است.
در زیر به تعدادی از روش های تجاری سازی اشاره شده است:
فروش حق اختراع(پتنت):
پتنت سندی است که از طرف موسسات دولتی هر کشور صادر، و به دارنده آن، انحصار استفاده از اختراع ثبت شده را به مدت ۲۰ سال در آن کشور می دهد. قوانین ثبت اختراع به صورت ملی است و فقط در کشور مربوطه اعتبار دارد و نظام ثبت بین المللی وجود ندارد، البته در این میان معاهدات بین المللی وجود دارند که روند ثبت اختراع را برای شهروندان کشورهای امضا کننده آن قرار داد در سایر کشورها تسهیل می کند.
با توجه به پیشگامی اقتصاد دانش بنیان نسبت به سایر اقتصادها در عصر امروز، مبادلات دارایی های فکری یکی از مهمترین مبادلات تجاری محسوب می شود و ارزش افزوده بسیاری را برای دارندگان آن فراهم می نمایند. با توجه به اینکه تجاری سازی یک اختراع و ایده هزینه بر است و بسیاری از افراد قادر به تحمل این هزینه ها نیستند، فروش حق اختراع می تواند یکی از روش هایی باشد که به وسیله آن مخترعین و سرمایه گذاران بتوانند با یکدیگر همکاری نمایند.
حق امتیاز(لیسانس):
قراردادهای لیسانس یک روش تجاری سازی فناوری در مورد کالا یا فرآیند فناوری، طرح ها یا مهارت های بازاریابی توسط قرارداد است. این روش شامل یک حق امتیاز به عنوان سهم از فروش یا یک روند دو جانبه از امتیازات و دانش و تعهدی برای التزام توسط هر دو طرف برای نگهداری تعهدات در طول یک بازه زمانی مشخص می باشد(Lowe &Taylor,1998).
حق امتیاز نیز یکی دیگر از راه کارهایی است که برای حل مسائل مادی در امر تجاری سازی می تواند از آن سود برد.
شرکت انشعابی:
شرکت جدیدی است که جهت بهره برداری تجاری از دانش، فناوری یا نتایج تحقیقات توسعه یافته در دانشگاه ایجاد می شود(Pirnay & et al,2003:360). در تحقیق دیگری بیان می شود شرکت انشعابی دانشگاهی شرکت جدیدی است که جهت بهره برداری از دارایی فکری ایجاد شده در یک موسسه دانشگاهی تاسیس می شود(Shane,2004).
بعضی از شرکت ها نیز از سرمایه گذاری مشترک،خدمات مهندسی و یا فروش و انتقال فناوری برای کاهش ریسک تجاری سازی محصولات خود استفاده می کنند.
۲- ۲-۶ موانع و مشکلات تجاری سازی:
سلطانی(۱۳۹۱) در مقاله ای تحت عنوان تجاری سازی؛ عاملی مؤثر در رشد بنگاه های دانش بنیان و توسعه اقتصاد ملی به اهمیت تجاری سازی در شرکت های دانش بنیان می پردازد . همچنین در ادامه به عوامل مؤثر در موفقیت تجاری سازی و ریسک ها و مشکلات تجاری سازی فناوری و طبقه بندی انواع تجاری سازی فناوری اشاره می کند.
بندریان(۴۳:۱۳۸۸) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که: امروزه موانع متعددی همچون موانع سیاسی، حقوقی، اقتصادی، ساختاری، سازمانی، ارتباطی، زیست محیطی، عدم درک بازار سد راه تجاری سازی شده اند. با توجه به اینکه در فرآیند تجاری سازی هیچ الگویی قطعی ای وجود ندارد، فرآیند تجاری سازی فناوری های جدید فرآیندی دشوار، پیچیده ، نامنظم و تصادفی است و برای هر فناوری جدید دارای مشکلات و ویژگی های خاص خود است.
طباطباییان و دیگران(۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان تعیین چالشهای موجود فراروی تجاری سازی فناوری های نو ظهور در ایران ،این موضوع را بررسی می کنند و در ابتدا با تعریف گوناگونی از تجاری سازی، به عوامل اصلی تجاری سازی می پردازند سپس در ادامه به چالش های تجاری سازی فناوری در ایران اشاره می کنند.
فکور(۶۴:۱۳۸۵) در پژوهش خود به این نتیجه رسی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ده است که عدم وجود قوانین و مقررات مورد نیاز فعالیت های تجاری سازی و انتقال تکنولوژی در بخش دانشگاهی،خصوصاً درارتباط با حقوق مالکیت فکری حاصل از بخش دانشگاهی کشور، عدم تامین مالی مورد نیاز جهت فعالیت های تجاری سازی در بخش دانشگاهی کشور، عدم حمایت از تاسیس و تقویت نهادهای انتقال فناوری در بخش دانشگاهی از مشکلات تجاری سازی می باشند.
موسایی و دیگران(۴۵:۱۳۸۷) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که کم رنگ بودن مشارکت محققان درایجاد ارتباط با بازار و محیط تولید، فرآیند دشوار تجاری سازی، زمان بر و هزینه بر بودن تجاری سازی از موانع تجاری سازی می باشند.
مقیمی و دیگران(۱۱۸:۱۳۸۹) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که موانع تجاری سازی از لحاظ عوامل سازمان عبارتند از: محدودیت مالی وناکارآمدی بوروکراسی، عدم وجود راهبردهای سازمانی تجاری سازی، عدم تعادل با تیم های پژوهش، عدم تولید انبوه محصول در مراکز هسته ای، عدم ارزیابی دستاوردهای پژوهشی و انجام اصلاحات و بهینه سازی محصولات.
رادفر و دیگران(۳۶:۱۳۸۸) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که مشکلات تجاری سازی را، کم رنگ بودن مشارکت محققان درایجاد ارتباط بازار و محیط تولید، هزینه بر و زمان بر بودن فرآیند تجاری سازی، حمایت نکردن مدیران رده بالا و بی توجهی مدیران، سیاست های مالکیت فکری پیچیده و متناقض، نامشخص بودن بازارهای هدف، فناوری متغیر و دور از دسترس، نیاز تعامل بین محققان و مجریان، فقدان انگیزه بری محققان، عدم وجود مدیریت تجاری در شرکت ها، می توان عنوان کرد.
قورچیان و شریعتی(۵۸،۲۰۰۹) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که: تامین اعتبار و هزینه های مورد نیاز یکی از ارکان مهم و تعیین کننده در بخش پژوهش است. سهم بودجه تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی، معیار اصلی تقسیم کشورها از نظر پیشرفت تلقی می شود. علاوه بر افزایش سهم بودجه تحقیقاتی کشور اقداماتی چون اختیارعمل در هزینه کرد بودجه های تحقیقاتی، لغو قوانین و مقررات مالیاتی در جهت حمایت مالی بیشتر از تحقیقات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در تحقیقات، باید در بعد اقتصادی پژوهش مورد توجه قرار گیرد.
دکتر و دیگران(۱۵۵:۲۰۰۷) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که: انتظارات متفاوت مالی، مشکلات ارتباطی، نیاز به حمایت های فنی، تفاوت های فرهنگی میان دانشگاه و صنعت، تامین مالی برای توسعه بیشتر، فقدان کارآفرینی در دانشگاه ها از موانع تجاری سازی هستند.
اسلتر و مور(۲۷:۲۰۰۶) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که: فرآیند تجاری سازی مستلزم وجود عوامل متعدد از قبیل چارچوب فکری قدرتمند، خلاقیت، مهارت،آگاهی و پشتکار زیاد در سطح سازمانی است. برای پیشرفت دادن و تجاری ابداعات، واحدهای اقتصادی در قدم اول نیازمند داشتن تصور و اندیشه و پیشرفت ابداعات هستند.
سون و مون(۸۸۷:۲۰۰۵) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که: سیاست های فکری پیچیده و متناقض، مشخص نبودن نیازهای بازار، فناوری متغیر، نیاز به تعامل میان محققان و مجریان، فقدان انگیزه برای محققان، وظایف متعدد محققان از موانع تجاری سازی هستند.
پلوا(۲۰۰۵) در پژوهش خود بیان می کند که: توسعه فناوری،تولید دانش، انتشارات، اعطای حق امتیاز، موضوعات مربوط به منابع انسانی،کسب سود،کسب بودجه برای پژوهش های آتی، دستیابی به بودجه های دولتی، تحقیقات بنیادی ، تحقیقات کاربردی و کاربردی کردن دانش را می توان از موانع تجاری سازی دانست.
با توجه به تحقیقات مختلفی که محققان انجام داده اند و تعدادی از آنها قبلاً ذکر گردید، به دلایل بسیاری راه کارهایی که برای انتقال دستاوردهای علمی و به کارگیری آنها در تصمیم گیری به کار رفته اند توفیق چندانی نداشته اند. فهرست بعضی از مهمترین مشکلات تجاری سازی که قابل توجه هستند به شرح زیر است:
۲- ۲-۶-۱ پیشرفت سریع فناوری:
تغییر تحولات شدید در تکنولوژی باعث نیاز روز افزون به تغییر و تحول محصولات شده است. حفظ تکنولوژی قدیم به مدت طولانی و عدم سرمایه گذاری برای جایگرین کردن تکنولوژی جدید باعث عقب ماندن از دنیای نوین و تکنولوژی می گردد که همین امر باعث عدم پیشرفت در امر تجاری سازی است.
امروزه به دلیل پیشرفت سریع و روز افزون علم،تکنولوژی چنان در حال پیشرفت،گسترش و تنوع است که اگر سازمانی نتواند خود را با چنین سرعتی هماهنگ سازد محکوم به شکست است. یکی از راه کارهایی که می توان از این امر تا حدودی جلوگیری نمود جایگزین کردن تکنولوژی جدید و مناسب، با تکنولوژی های قبلی است.
۲- ۲-۶-۲ تغییر سلایق مشتری:
با توجه به سیر سریع تغییرات تکنولوژی، سلایق مشتریان نیز روز به روز تغییر می یابد و اگر مراحل ورود به بازار طولانی باشد ممکن است این عامل روی فرآیند تجاری سازی محصول تاثیر سویی داشته باشد و تجاری سازی را دچار مشکل نماید. برای جلوگیری از این امر باید مرحله ورود به بازار را به کمترین زمان ممکن رساند و قبل از نفوذ به بازار دائماً بازخورد سلیقه مشتری را در مراحل طراحی و بازاریابی لحاظ کرد.
۲- ۲-۶-۳ عوامل فردی: