تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند …

۲- ۲-۶-۱۷ فقدان نظام حمایتی لازم بعد از تحقیقات:
به علت اینکه تجاری سازی فناوری بعداز انجام تحقیقات ، دیگر وظیفه مراکز یا واحدهای تحقیق و توسعه نیست و به لحاظ هزینه های بالا(به مراتب بالاتر ازهزینه تحقیق مانند هزینه طراحی، تولیدآزمایشی، آزمایش و اصلاح)مستلزم سرمایه گذاری بیشتر و حمایتهای بیشتری است ومعمولاً این بخش با موفقیت انجام نمی گیرد.
۲- ۲-۷ ساز و کارهای بهبود تجاری سازی:
بندریان (۱۳۹۲) در مقاله ای با عنوان ارتقای ظرفیت انتقال و توانمندی تجاری سازی دستاورد های فناورانه سازمان پژوهش و فناوری از طریق ایجاد مراکز توسعه کسب و کار فناورانه به بیان خلق فرصت های کسب وکار جدید از طریق تحقیقات سازمان پژوهش و فناوری و رویکرد این سازمان به توسعه فناوری و نقش این سازمان در تشکیل کسب و کارهای جدید می پردازد.
جاهد و دیگران(۱۲:۱۳۹۱) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که، تعیین عوامل فردی موثر در تجاری سازی نتایج پژوهش، تبیین روابط بین عوامل مزبور، تعیین میزان تجربه تجاری سازی و تاثیر آن بر عوامل مزبور، بررسی تاثیر عوامل جمعیت شناختی از عوامل موفقیت تجاری سازی به شمار می روند.
بندریان(۴۲:۱۳۸۸) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که، تجاری سازی موفق نیازمند تقاضای کافی، برتری بالقوه فناوری برای پاسخگویی به آن تقاضا و یک سازمان یا فرد کارآفرین با منابع و توانمندی های مدیریتی و بازاریابی مناسب برای تحویل محصول نهایی به بازار می باشد.
رادفر و دیگران(۳۶:۱۳۸۸) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که: ساز و کارهای بهبود و عوامل موفقیت تجاری سازی نیز فرآیندی پیچیده و متاثر از عوامل متعدد زیرساختی، فناوری، کسب و کار، اجتماعی، سیاسی و تاریخی، علمی، حقوقی، مالی و اقتصادی است. فاکتورهای موثر بر تجاری سازی عبارتند از: انگیزه حقوقی و مالی برای مخترعان، موسسان و کارمندان، در دسترس بودن مهارت های علمی با کیفیت بالا و مهارت های کسب و کار، اعطای سرمایه مطابق با نیازهای شرکت های جدید در هر مرحله از رشد، توانایی پیش بینی درازمدت منظم به عنوان پایه ای برای تصمیمات مطمئن سرمایه گذاری.
ریمر و دیگران(۲۰۰۷) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که، سرمایه مالی، تسهیلات فیزیکی نیروی کار ماهر از عوامل مهم در امر تجاری سازی می باشد.
کوپر(۱۹۹۸) تحقیقات گسترده ای در خصوص تجاری سازی فناوری انجام داد. او در مطالعات خود به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند تجاری سازی محصولات جدید پرداخت و به این نتیجه رسید که ادبیات جامع توسعه و تجاری سازی محصول در صنایع بطور مستقیم برای فرآیند تجاری سازی موفق فناوری از مراکز تحقیقاتی به بازار کاربرد دارد. در نهایت نه عامل کلیدی را که در فرآیند تجاری سازی محصولات جدید مؤثر هستند ، ارائه کرد. این فاکتورها به همراه ضریب همبستگی آنها با تجاری سازی به شرح ذیل می باشند:
 
محصول منحصر به فرد ، برتر ، متمایز و با ارزش(۵۳۴/۰)؛
تمرکز خاص بر قسمتی از بازار(۴۴۴/۰)؛
وجود تعریف مشخص و شفاف از محصول نهایی(۳۹۳/۰)؛
عملکرد خوب محصول نهایی در ارضاء نیاز(۳۶۹/۰)؛
استفاده از تیم های چند وظیفه ای با رهبران کارگرا(۳۲۸/۰)؛
استفاده کردن از خاصیت اهرمی شایستگی موجود(۳۱۶/۰)؛
اندازه بازار و جذابیت رشد آن(۲۸۶/۰)؛
شایستگی فناورانه و کیفیت اجرا(۲۶۵/۰)؛
کوپر بر اساس بررسی مطالعات قبلی سایر عوامل کلیدی موفقیت تجاری سازی را اینگونه خلاصه کرد:
پشتیبانی مدیریت ارشد، منابع کافی ، تمرکز بر بازار فراگیر ، بارگذاری مؤثر، فرآیند توسعه کنترل شده با نقاط تصمیم گیری معین در خصوص ادامه یا عدم ادامه و رساندن به بازار با سرعت و در زمان مناسب.
در نهایت او عوامل کلیدی موفقیت را به سه گروه ذیل طبقه بندی کرد:
ویژگی ها و مشخصات جذابیت بازار؛
ارزش محصول (آنطوری که بوسیله بازار تعریف شده است.)؛
مشخصات شرکت تجاری کننده فناوری .
با توجه به پژوهش های انجام شده می توان گفت: تجاری سازی موفق نیازمند تقاضای کافی، برتری بالقوه فناوری برای پاسخگویی به تقاضا و یک سازمان یا فرد کارآفرین با منابع و توانمندی های مدیریتی و بازاریابی مناسب برای تحویل محصول نهایی به بازار می باشد.
سایر عوامل کلیدی تجاری سازی محصول که با توجه به پژوهش های انجام شده، می توان به آنها اشاره کرد به شرح زیر است:
۲-۲-۷-۱ ارزش و ویژگی های محصول:
پژوهش ها نشان می دهد که اگر فناوری تولید شده دارای ویژگی های خاص از نوآوری، منحصر به فرد بودن، متمایز بودن، با ارزش بودن، انعطاف پذیری باشد، احتمال تجاری سازی بالاتری خواهد داشت. محصول باید نسبت به روش یا محصولات قبلی یا جاری برتری نسبی داشته باشد. برتری نسبی با کاهش هزینه ها، افزایش سوددهی، افزایش راحتی و رفاه،کاهش زمان ، ارتباط دارد و بر حسب آنها بیان می شود.
۲-۲-۷-۲ سادگی و عدم پیچیدگی محصول:
این مقوله(عدم پیچیدگی ) از نظر درک و استفاده محصول و سادگی کاربرد ، مدنظر است. فناوری جدیدی که به کارگیری آن بسیار پیچیده باشد احتمال اندکی برای تجاری شدن دارد چون نیازمند آموزش استفاده کننده است و این هزینه، پذیرش فناوری را کاهش می دهد.
حتی هزینه عملیات نگهداری و تعمیرات می تواند یک فناوری را به عقب براند. وجود تعریف مشخص و شفاف از محصول نهایی و ارائه اطلاعات تفصیلی در مورد محصول مانند مشخصات، موارد کاربرد، میزان مص

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

رف، قیمت، خدمات پس از فروش موجب سادگی محصول می شود.
۲- ۲-۷-۳ نام تجاری(Brand):
نام تجاری، یک نام، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح یا ترکیبی از این هاست که برای شناسایی و متمایز کردن کالاها و خدمات از کالا یا خدمات رقبا به کار می رود. نام تجاری برای انتقال تصویر مدنظر از سازمان و تاثیرگذاری مناسب بر بازار ارائه می شود.
از موارد مهمی که هر شرکتی جهت تجاری سازی محصولات خود به آن نیاز دارد، داشتن یک نام تجاری معتبر می باشد زیرا یک نام تجاری منحصر به فرد تاثیر قابل توجهی بر بازار می گذارد و دید مثبتی در مصرف کننده ایجاد خواهد کرد و این موضوع یک امتیاز عمده برای هر شرکت تجاری محسوب می شود (طباطبائیان و دیگران،۵۳:۱۳۸۶).
۲- ۲-۷-۴ نیروی اقتصادی و تعامل با بازار :
از مهمترین بخش های تجاری سازی شناسایی دقیق بازار و هدفگذاری برای دسترسی به بازار هدف است. تمرکز خاص بر قسمتی از بازار و تطبیق مزایای فناوری با نیازهای بازار، توجه به اندازه بازار و جذابیت بازار و وجود تقاضای کافی بازار و پیش بینی دقیق بازار عامل مهمی در پیشرفت و گسترش فناوری است. به فراخور ماهیت و ویژگی های محصول بازارهای مختلفی وجود دارند. شناسایی ویژگی های برتر یک بازار در مقایسه با بازارهای مشابه از مهمترین استراتژی های هر سازمان به حساب می آید.
برای ارائه محصولات جدید به بازار، شرکتها علاوه بر امکان سنجی فنی، بازاریابی، اقتصادی و مالی و تحلیل سوددهی باید به نوع بازار برای ارائه محصولات به بازار هدف توجه داشته باشند. با ارزیابی کامل از وضعیت رقابتی در بازار، قدرت چانه زنی مشتریان، میزان تهدید از سوی کالاهای جایگزین و موانع موجود برای تازه واردان، می تواند به صورت کامل و مشخص وضعیت بازار یک محصول جدید را تحلیل نمود(موسایی و دیگران،۱۳:۱۳۸۷).
۲- ۲-۷-۵ مشتریان و مشتری مداری :