تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

فایل – شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند …

اغلب کسب و کارهای دانش بنیان ویژگی های زیر را دارا هستند:
مهارت بالا؛
تحصیلات عالی نیروی کار؛
سطح بالای تحقیق و توسعه؛
گرایش زیاد به صادرات؛
درصد بالایی از دارایی های نامشهود؛
محصولات و خدمات با منحنی عمر کوتاه و حاشیه های سود ناخالص بالا.
کسب و کار دانش بنیان یک هویت حقوقی عموما خصوصی است که مهمترین دارایی آن دارایی فکری است در واقع شرکت های دانش بنیان به عنوان یک بنگاه اقتصادی بر کلیه فعالیت هایی که بر تجاری سازی منابع تحقیق و توسعه اثر دارند تمرکز یافته اند. مانند طراحی و تولید و عرضه کالا،خدمات و انتقال،تولید و عرضه فناوری و به کارگیری فناوری های پیشرفته و با ارزش افزوده بالا و ارائه مشاوره و خدمات تخصصی.
خصوصیت مهم این شرکت ها بالا بودن نرخ رشد اقتصادی، فروش، صادرات و تشکیل سرمایه است. این شرکت ها بیشتر از فناوری های پیشرفته و یا فرآیندهای نوآورانه استفاده می کنند و تحقیق و توسعه در اینگونه شرکت ها ، یک کار مقطعی و یک بار برای کل فرآیند نیست بلکه یک فرآیند همیشگی و پویاست.
همچنین از دیگر اهداف تاسیس این گونه کسب و کارها عبارتند از:
ایجاد زمینه به کارگیری هرچه بیشتر توانایی های دانشگاه و واحدهای پژوهشی در جامعه؛
ترغیب اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی برای فعالیت های بیشتر در رفع نیاز جامعه و امکان افزایش درآمد آنها؛
افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی.
۲-۳-۲ فعالیتهای شرکت های دانش بنیان:
زمینه فعالیت شرکت های دانش بنیان به سه دسته تقسیم می شود:
High-tec : صنایع دارای فناوری پیشرفته مانند نانو وبیوتکنولوژی، داروسازی، صنایع اپتیک، اطلاعات و ارتباطات، هوا و فضا، الکترونیک و …
Medium- tec: صنایع دارای فناوری متوسط مانند نفت وگاز، پتروشیمی، قطعات خودرو، صنعت چاپ، سوخت هسته ای، معدن و متالوژی، فرآورده های شیمیایی و …
Low- tec: آنچه که از طبیعت بدون ایجاد ارزش افزوده بدست می آید مانند مواد معدنی، محصولات کشاورزی دامی، بازیافت، نساجی، آشامیدنی و …(خلیلی و دیگران،۵:۱۳۹۱).
۲-۳-۳ اهمیت شرکت های دانش بنیان :
خلیلی و دیگران(۹:۱۳۹۱)در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که، شرکتهای دانش بنیان از محورهای اصلی رشد و توسعه جامعه هستند زیرا که موجب اشتغال می شوند، باعث سودآوری سود سرمایه گذاران می شوند، ارزشهای جدیدی به وجود می آورند، موجب پر شدن خلاها و شکاف های بازار می شوند، موجب گذر از رکود اقتصادی و جبران عقب ماندگی اقتصادی می شوند، روند رشد و توسعه در کشور را تسهیل می نمایند.
محمدیان و دیگران(۱۲:۱۳۹۱) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که، بالا بودن نرخ رشد اشتغال زایی، فروش، صادرات و تشکیل سرمایه در شرکتهای دانش بنیان از جمله خصوصیات مهم این شرکتهاست. یک کاربرد مهم دیگر اشاعه تکنولوژی درشبکه های نوآوری است. این شرکتها باکمک به انتقال دانش و تکنولوژی ازبخش های تحقیقاتی به بخش های تولیدی وصنعتی نقش بسیارمهمی درتوسعه تکنولوژی بازی می کنند.
ملایی و دیگران(۱۳۹۱) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که، کسب و کارهای دانش بنیان مولد کارآفرینی و توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته هستند با توجه به اهمیت توسعه کسب و کارهای دانش بنیان در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی کشور، شناسایی راهبردها و عوامل موثر در توسعه کارآفرینی، حمایت از تجاری سازی محصولات کسب و کارهای دانش بنیان و محیط شکل گیری این کسب و کارها اهمیت بسزایی دارد.
امامی و سعیدی(۶۸:۱۳۸۸) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده اند که، در قرن ۲۱ باور رایج این است که کلیدی ترین عامل در دهه های آینده اتکای به دانش، نیروهای فکری و فناوری های مبتنی بر آن در توسعه همه جانبه به ویژه توسعه علمی و فناوری می باشد که در سند چشم انداز ۱۴۰۴ نیز به آن تاکید شده است ، توسعه دانش در محیط مناسب و مساعد جریان می یابد و با بازخورد لازم بدست می آید.
موسایی(۹:۱۳۸۷) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که، امروزه مزیت رقابتی سازمان ها را دانش منتهی به فناوری می دانند. دانش و اختراعات به شکلی فزاینده به عنوان منبع رقابت جهانی و اقتصاد شناخته شده است. با توجه به حرکت جهانی به سمت شرکت های مبتنی بر دانش، فناوری و خلاقیت، اهمیت شرکت های دانش بنیان بیشتر مورد توجه قرار می گیرد .
با توجه به آنکه سهم توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته از طریق توسعه کارآفرینی با ایجاد رشد و حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و تجاری سازی نتایج تحقیقاتی و انتقال فناوری از شرکت های دانش بنیان دانشگاهی و نوآور به جامعه سهم عمده ای از درآمدهای ناخالص ملی را در بر می گیرد، لذا شناسایی الگوها و آگاهی از نحوه روش تجاری سازی و انتقال فناوری به خصوص در حوزه انرژی از الویت های اصلی کشور ایران خواهد بود و این امر در سند چشم انداز ۱۴۰۴ دیده شده است.
با توجه به پژوهش های انجام شده می توان به این نتیجه رسید که شرکت های دانش بنیان اهمیت فراوانی برای جامعه دارند. در زیر به مهمترین دلایل اهمیت این شرکت ها اشاره شده است:
سرمایه اصلی برای جوامع هستند؛
شرکت های دانش بنیان از محورهای اصلی رشد و توسعه جامعه هستند؛
عامل انتقال دانش و تکنولوژی از بخش تحقیقاتی به بخش تولیدی و صنعتی و توسعه تکنولوژی هستند؛
باعث سودآوری سود سرمایه گذاران می شود؛
موجب پر شدن خلاها و شکاف های بازار می شوند؛
موجب گذر

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

از رکود اقتصادی، جبران عقب ماندگی اقتصادی و دستیابی به توسعه منطقه ای می شوند؛
باعث جذب و تبدیل ایده ها، ابتکارات و نوآوری ها به تولید ومشاغل پایدار هستند؛
کمک کننده به تجاری سازی نتایج پژوهش و اختراع و ارتقای سطح فناوری تولید محصولات خام و انجام خدمات و به وجود آمدن ارزش های جدید هستند؛
تسهیل کننده امکان استفاده از تخصص و توانمندی های علمی در جهت رفع نیازها و تحقق اهداف توسعه و آسان شدن روند رشد و توسعه کشور هستند؛
ابزاری برای توانمندی سازی دانش آموختگان به منظور ورود به دنیای کسب و کار هستند؛
موجب هم افزایی علم و ثروت می شوند؛
اشتغال و تقاضا برای نیروی کار ماهر و متخصص و توسعه اقتصادی را افزایش می دهند؛