شهرت شرکت-پایان نامه ارزش برند شرکت

معروفیت شرکت مسأله ایه که توجه خیلی از محققان بازاریابی رو به خود جلب کرده(Walsh, Dinnie, & Wiedmann ,2006). از دید اوینگ و همکارانش، امروزه شرکتا جدا از محل استقرارشان، به نقش و اهمیت معروفیت سازمانی فهمیدن(Ewing, Windisch & Newton ,2010). تحقیقات جاری در مورد معروفیت سازمان بیشتر بر تعریف ساختاری اشتهار متمرکزه؛ یعنی روشی که معروفیت عملیاتی شده و در آخر اثر این اشتهار بر مشتریان و موفقیت سازمان دیده می شه. معروفیت سازمانی، چیزی بیشتر از تصویر ذهنی و هویت شرکته.(Cravens & Oliver ,2006)

مدیران از اعتبار و معروفیت شرکت به عنوان منابع نامحسوس استفاده می کنن که منتهی به مزیت رقابتی می شه.(Deephouse,2000;silta oja,2006) شرکتهایی با معروفیت تقریبا بالاتر،کمتر سود پایین رو تجربه می کنن.(Pfarrer et al,2010) هم اینکه این معروفیت واسه کارکنان و مشتریان جذابه.(Lange et al,2011)

از جمله امتیازات معروفیت خوب میشه به کاهش هزینه های عملیاتی، اندازه بالای برگشت مشتریان و بعد اون، افزایش اندازه فروش و امکان زیاد شدن قیمت اجناس اشاره کرد(Inglis, Morley & Sammut ,2006). با اینکه تحقیقات بسیاری مانند بررسی اینگلس و همکارانش، رابطه مثبت میان آوازه سازمانی و کارکرد مالی رو اثبات کردن، اما تلاش واسه تشریح ساز و کار تشکیل دهنده و نتیجه های معروفیت شرکت بازم به عنوان یکی از موضوعات مهم و قابل تأمل باقیمانده س. (Keh & Xie ,2009)