شورای ایکائو :پایان نامه درمورد حقوق هوایی

 • نسخ و کنار گذاشتن کنوانسیونای مربوط به حمل و نقل هوایی و حل مسائل حقوقی به وجود اومده توسط حمل و نقل هوایی بین المللی از راه قوانین حقوق بین الملل خصوصی و توافقای خصوصی بین مسئولان حمل و مشتریان، با در نظر گرفتن آزادی قراردادی وسیع بین دو طرف مربوط .
 • از اون جایی که هر کدوم از گزینه های فوق، با ایراداتی مواجه بود. به خاطر همین، قرار شد تا به جای گزینه های فوق، کنوانسیون جهانی جدیدی تصویب شه.

  ایکائو، پیش نویس خود رو به کنفرانس بین المللی حقوق هوایی تقدیم کرد. این کنفرانس، از دهم تا ۲۹ مه ۱۹۹۹ در مقر ایکائو در مونترال کانادا برگزار شد و ۱۲۱ کشور در اون شرکت کردن. در کنار کشورها، ۱۱ سازمان بین المللی هم در کنفرانس شرکت کرده بودن. این سازمانها شامل انجمنای دولتی، خطوط هوایی، بیمه و انجمنای تجاری بودن. هیچ گروهی که حامی حقوق مسافرین باشه در کنفرانس حضور نداشت.در این کنفرانس، ۱۲۱ کشور شرکت کردن. در آخر در ۲۸ مه ۱۹۹۹، ۱۰۵ کشور شرکت کننده هم اینکه یه سازمان منطقه ای، کنوانسیون مربوط به کامل سازی قوانین مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی که «کنوانسیون مونترآل»نام گرفت رو در شهر مونترآل کانادا امضا کردن. کنوانسیون مونترال، تلاش کرده تا علاوه بر تعیین غرامت کافی واسه مدعیان، دادگاههای صالح و مناسب رو واسه اقامه دعوی اونا مشخص کنه.مجمع ایکائو، مقرر کرد که کار به روز سازی سیستم ورشو، باید بیشتر به وسیله برنامه های کمیته حقوقی انجام گیرد. برنامه کاری کمیته حقوقی، اصلاح گردید و گزینه جدیدی با عنوان «به روز سازی سیستم ورشو و بررسی تصویب اسناد قانون حمل هوایی بین المللی» در پیش گرفته شد.

  1. Ibid.

   

  1. Ibid.

   

  1. پابلو مندس دولیون، ترجمه: ماشاا… بنا نیاسری، «کنوانسیون مونترآل: موشکافی بعضی از جنبه های روزآمد و ترکیب شدهسیستم ورشو»، مجله حقوقی بین المللی، پاییز ۱۳۸۳، ش ۳۱. ص ۲۶۶.
  2. Fifth Jurisdiction
  3. همون، به نقل از:

  George N.Tompkins, The Future for the Warsaw Convention Liability, The Aviation Q.38,43(1999)

  ۱.ماده ۲۷ کنوانسیون مونترآل مربوط به  “آزادی قراردادی” هستش. این مقرره، محدود به این شده که توافقای بین مسئول حمل و مسافر، با مقررات کنوانسیون مونترآل مخالف نباشه و هدف اون، هدایت توافقاتیه که بین دو طرف ( مسئول حمل و مسافر) صورت میگیره.

   

  1. Serrao J.D, Jacqueline Elil, “The Montreal convention of 1999: a “Well-Worn” Restructuring of Liability and Jurisdiction”,( Montreal:McGiII University 1999)at page 33.

   

  1. Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, 28 May 1999,

  ICAO DCW Doc. No. 57.Available at: www.lexmercatoria.org

   

  واسه دیدن متن فارسی کنوانسیون مونترآل مراجعه کنین به: بنیاسری،ماشاا…، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۸۳، صص ۳۹۰-۳۱.