پایان نامه های سری هفدهم

طراحی استراتژی تبلیغات مجموعه پاکت- قسمت ۱۶

حفظ سود آوری(بالا یا پایین)

تثبیت شده

ثابت می ماند(تا زمان افزایش تقاضا کاهش میایبد)

بالا یا پایین

قیمت

فقط محصولات پرفروش می مانند

خط تولید کامل محصول

بهبود یافته

یک عدد(اساسی)

محصول

حداقل

به خاطر آورنده و جهت دهنده

تاکید بر مزایای رقابتی

آگاه کردن و آموزش دادن

تبلیغات

۲-۲-۱۰- استراتژی بازارهای انحصاری
۲-۲-۱۰-۱- عوامل مؤثر در شکل گیری انحصار
هر بازار از سه عنصر ساختار،رفتار و عملکرد تشکیل می شود. در خصوص نحوه تأثیر گذاری عناصر بازار بر یکدیگر، اتفاق نظر بین اقتصاددانان وجود ندارد.در اینجا به بررسی دو حالت متفاوت انحصار رقابت میپردازیم:
برخی از مکاتب و دیدگاهها به دخالت دولت برای کمک به ارتقای رقابت در بازار به مبارزه با انحصار و رفتارهای غیر رقابتی تاکید دارند،در حالیکه طرفداران انحصار معتقدند دخالت دولت،زمینه انحراف از رقابت و حرکت به سوی انحصار را فراهم می سازد و دخالت دولت را بی مورد می شمارند.
ساختار بازار الگویی است که در آن خریدار و فروشنده و تولید کننده با هم مرتبط هستند و نحوه ارتباط عملکرد آنها ماهیت رقابت یا انحصار را معین می کند،هرچه بازار به طور یکنواختتر بین بنگاهها توزیع شده باشد،بازار رقابتیتر و هرچه به توزیع متمرکزتری نزدیک باشد، بازار انحصاریتر است. یکی دیگر از عوامل اساسی که در بازار نقش دارد، تفاوت کالا از دید مصرف کنندگان است.
یکی دیگر از عوامل شکل گیری ساختار بازار وجود یا عدم وجود مانع برای ورود به بازار است.
موانع ورود عبارت است از هر چیزی که از ورود بنگاه جدید و افزایش قیمت بازار جلوگیری کند.
به لحاظ اقتصادی هزینه های ثابت مانند: خریددفترکار، خرید ملزومات و غیره برای ورود به هر بازاری لازم است.
رفتارهای تطبیق بنگاه برای حضور در بازار، شامل مجموعه اقداماتی است که عمدتاً برای کسب سهم در بازار و کسب سود بیشتر صورت می گیرد. که معمولاً در نهایت به کاهش رقابت در بازار می شود. اعمال بنگاهها به (( رفتارهای راهبردی)) معروف هستند.اینگونه رفتارها در دو گروه۱- رفتارهای مبتنی بر رقابت ۲- رفتارهای مبتنی بر عدم همکاری قابل تقسیم بندی هستند.
۱- رفتارهای مبتنی بر رقابت
آن دسته از اقدامات مشترک بنگاهها که با هدف انحصار برای کاهش تهدید بنگاههای بالقوه و در نتیجه افزایش قیمت و افزایش سود بنگاههای همکار است، و این همکاری معمولاً به صورت ائتلاف یا کارتل است.
کارتل به مجموعهای از بنگاهها اطلاق می شود که به منظور افزایش سود مشترک خود توافق می کنند و از طریق اقدامات مشترک مانع ورود سایر بنگاهها می شوند.
۲- رفتارهای استراتژیک مبتنی بر عدم همکاری
در این حالت بنگاهها به جای همکاری،درصدد ایجاد صدمه به رقبا و افزایش سود خود هستند.برای این کار روشهای گوناگون وجود دارد.برای مثال برخی از اقدامات طوری طراحی می شود که به بنگاه القا می کند که در
آینده ممکن است با رفتارهای تهاجمی بنگاه اول مواجه شود و همین امر موجب ایجاد ترس و خروج آنها از بازار می شود.
در اینجا به بررسی میزان تمرکز در برخی از صنایع مهم کشور می پردازیم
صنعت پتروشیمی: محاسبات اقتصادی از وجود ۵۴ درصد از سهم تولید، به دومجتمع بندر امام خمینی و مجتمع پتروشیمی رازی می توان اشاره کرد که با افزودن سهم مجتمع شیراز می توان گفت سه بنگاه تولیدی در حدود دو سوم کل بازار را در دست دارند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.