عدالت قراردادی/:پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد

 

جواب دادن: موضوع مورد بحث فقهای متقدم با بحث حادث الان فرق داره چون اونا می خواستن فزونی و کمبود بهای مبیع رو در فاصله میان عقد و تسلیم در غبن خنثی بدونن، و این به عنوان قانون ای منطقی و قبول کردنیه در حالی که موضوع ما چیزی استثنائی و زاده تحولات اقتصادی در سده اخیره و پدیده دور از انتظار و یهویی که باعث تغییر چهره عقد و ایجاد عسر و حرج  می شه و تعادل قراردادی رو اونقدر به هم می زنه که تناسب تعهد یه طرف با دیگری ظاهری می کنه، پس معروفیت در فقه یا ادعای اجماع حتی درصورت وجود، به دلیل اختلاف موضوع نمی تونه مانع اجتهاد و روش قضایی و حرکت نظرات حقوقی در این مورد شه. بعضیا درانتخاب بین فسخ وتعدیل، حق فسخ زیان دیده رو به دلایلی برگزیده ان از جمله:

۱- این نتیجه با روح قوانین ما و جمع عدالت و حاکمیت اراده سازگارتره.